Vydať sa na cestu

Vydať sa na cestu

ADV-4 C: Lk 1, 39-45

Dnešný evanjeliový príbeh ponúka viacero aktuálnych námetov na zamyslenie. Všimnime si najskôr Alžbetu. Tá totiž práve prežíva splnenie modlitby troch slov Príď, Pane Ježišu. On práve prichádza a Alžbeta sa pri stretnutí s Máriou plná nadšenia a radosti pýta: Čím som si zaslúžila, že matka môjho Pána prichádza ku mne? Na túto dlhú otázku existuje ale krátka odpoveď: Ničím. 
Presne ako my! Tí z nás, ktorí zobrali vážne adventnú výzvu pripravte cestu, vyrovnajte chodníky... by mohli mať v okamihu, keď Boh vstupuje do ich života, pocit že si to nejako zaslúžili svojou snahou, zmenou, prístupom. Ale nezaslúžili. Pracujeme na sebe, meníme svoj život, nie preto, aby sme si zaslúžili, že do nášho života vstúpi Boh, ale preto, aby sme sa stávali schopní žiť v spoločenstve s ním. Aktuálne s Tým, ktorý sa chce narodiť medzi nami. Snažíme sa meniť svoj život, odstraňovať to, čo je zlé a dopĺňať, čo chýba, aby sme v inkriminovanom okamihu zareagovali inak, ako Betlehemčania, ktorí ho nespoznali a neprijali.

Mária je v inej situácii, než Alžbeta. Ona už skôr zažila splnenie modlitby troch slov. A ten okamih znamená novú zmenu v jej živote. V tých dňoch sa Mária vydala na cestu. Na akú? Cestu služby a ohlasovania. Ide k Alžbete slúžiť a zároveň je to pre ňu príležitosť hovoriť o veľkých veciach, ktoré jej urobil Pán. 
To je pozícia kresťana, ktorému do života už vstúpil Kristus, vydať sa na cestu služby a ohlasovania. Kresťanstvo dnešných dní zlyháva aj na tom, že jediní, komu sme ochotní ešte poslúžiť, sú naši najbližší. S ohlasovaním je to ešte horšie. 

Lenže to pripravenosť k službe a ohlasovaniu je jednou z podmienok k tomu, aby Boh mohlo cez nás konať veľké veci. Všimnite si: len čo Alžbeta začula Máriin pozdrav, naplnil ju Duch Svätý a ona vyslovuje o Márii proroctvo požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod tvojho života, blahoslavená je tá, ktorá uverila, že sa splní, čo jej povedal Pán.
Iným zlyhaním kresťanstva dnešných dní je, že sa modlíme, aby Boh konal veľké veci a pritom nestojíme o to, aby ich konal cez nás. Ale ako inak by to mal robiť? 

Podčiarknuté a zhrnuté: 
  1. Potrebujeme radikálne premieňať svoj život, aby sme sa stávali podobní Jemu. Tak sa bude môcť narodiť medzi nami a my to aj zbadáme.
  2. Keď príde, nemôžeme viac zostať vysedávať pri televízore. Treba sa vydať na cestu služby a ohlasovania.
  3. Tá cesta je na celý život. A majú ju sprevádzať veľké veci, konané síce Bohom, ale aj cez nás.

Trochu iná verzia


Publikácie a pomôcky