Silné slová

Silné slová. Nečudo, veď ide o proroctvo. Lenže ono sa nesplnilo. A tak, ako to Izaiáš myslel, sa už asi ani nikdy nesplní! Veď z toho Pánovho domu, o ktorom hovorí, sú už 2000 rokov len ruiny! 
Možno aj preto, že chýbali ľudia, ktorí by uverili, že sa raz naplní; ľudia, ktorí nerozmýšľajú, ako sa nedá, ale ako sa to dá. Ako ten pohanský vojak – jeho vieru dáva Ježiš za vzor tým pravoverným. Vieru, akú nenašiel nikde medzi nimi. 

Ozaj a medzi nami by ju našiel?

Publikácie a pomôcky