Rodokmeň

VIA-Božie narodenie: Mt 1, 1-25

V Ježišovom rodokmeni nájdeme všelikoho. Rodokmeň začína Abrahámom. Autor evanjeliovej state, Matúš, je žid a píše pre židokresťanov, preto odvádza Ježišov pôvod od Abraháma, otca židovského národa. Ale nájde sa tam kdekto:
  • Kontroverzné postavy ako Jakub, Dávid alebo Šalamún – ľudia veľkí ale aj krehkí – Dávid bol najväčším kráľom, ale aj vrahom a cudzoložníkom; Jakub je praotec vo viere, ale aj notorický klamár a podvodník; Šalamún – múdry a rozhľadený, ale zároveň človek, ktorý zradil vlastnú vieru...
  • Ľudí, ktorých dejiny hodnotia jednoznačne negatívne, ako napríklad kráľ Achaz, ktorého Božie slovo charakterizuje jednoduchou vetou: robil, čo sa Pánovi nepáči.
  • Žien sa v Ježišovom rodokmeni veľa nespomína, ale tiež je to zaujímavá vzorka: je tam prostitútka Rachab, cudzoložná Betsabé, ktorej biblický autor ani nechce prísť na meno, tak ju nazve Uriášova žena, ale sú tam aj Rút a Mária... 
Boh, ktorý sa stal človekom, si mohol vybrať svojich všetkých svojich ľudských predkov, tak, ako v prípade Márie. Ale neurobil to. Možno preto, že aj v tomto nám chce byť podobný. Chcel sa stať vo všetkom podobný nám – Emanuel, Boh s nami. Ale bol v tom hlbší zámer, než len solidarita s človekom. Nádej, že my pre zmenu zatúžime byť ako On, byť ľuďmi s Ním.

Publikácie a pomôcky