Rodokmeň...

ADV-17.dec.

Adventné obdobie, ktoré teraz slávime, má síce štyri nedele, ale keďže končí 24.decembra, nemusí mať aj štyri týždne. Ak padne nedeľa na 24., potom má vlastne len tri. Aj preto sa delí zvláštne: na obdobie pred a po 17. decembri. Liturgické texty posledného týždňa adventu (17.-24.12.) majú iný charakter. Kým doteraz sme počúvali veľa o Jánovi Krstiteľovi a texty nás pozývali k tomu, aby sme boli pripravení... texty tohto týždňa sa orientujú na opis udalostí, ktoré predchádzali Ježišovmu narodeniu.
Zaujímavý je výber prvých čítaní: až do 20.12. budeme počúvať starozákonné proroctvá o budúcom mesiášovi a v evanjeliách budeme svedkami toho, ako sa proroctvá plnia na Ježišovi Kristov.
Dnes sme počuli o tom, ako patriarcha Jakub požehnáva svojich synov, zvlášť Júdu. Hovorí, že vladárske žezlo nebude od neho odňaté, ani berla panovníka. Teda prorokuje, že z jeho rodbude vodcovským, panovníckym.
Evanjeliový rodokmeň nám ukazuje, ako sa proroctvo napĺňa: Z Júdovho potomstva pochádzal kráľ Dávid a teda i celá Dávidovská dynastia. No tá stratila moc a postavenie. No z Júdovho kmeňa, z Dávidovho rodu, pochádza podľa evanjelií aj Ježiš, ktorý je Kráľom naveky.
O ňom platia slová dnešného žalmu: Jeho meno nech je velebené naveky, kým bude svietiť slnko, jeho meno potrvá, v ňom budú požehnané všetky kmene, zvelebovať ho budú všetky národy.

Publikácie a pomôcky