Pripraviť cestu a vyjsť oproti...

ADV-2 C: Lk3,1-6

V dnešnom evanjeliu sa stretáme s typicky adventnou výzvou: Pripravte cestu Pánovi, vyrovnajte mu chodníky. Jej napĺňanie má dvojaký dvojaký význam. V staroveku sa na príchod Panovníka do nejakého mesta pripravovali jednak tým, že robili poriadky a potom tým, že mu celé mesto vyšlo naproti. V advente tým, že odstraňujeme všetky prekážky hriechu, pripravujeme cestu, po ktorej môže Pán prísť ku nám. O tom bude reč budúcu nedeľu. A zároveň mu ideme v ústrety – k tomu nás pozýva Božie slovo dnes. Liturgia slova minulej nedele nás pozývala zodvihnúť hlavu, povstať zo svojich trápení, hriechov a bolestí. Druhá adventná nedeľa je zase výzvou vstať a ísť mu naproti.
Prvé čítanie hovorí o návrate Izraela zo zajatia: Boh povedie Izraela domov, v radosti... bude ich sprevádzať svojímmilosrdenstvom a spravodlivosťou. Rovnako chce aj nás viesť.
Nie je to ľahké. Najprv sa musíme dostať zo zajatia. A to znamená pýtať sa: Čo ma zväzuje? Čo ma drží ďaleko od Boha? Čo mi bráni ísť k nemu? Potrebujeme sa oslobodiť z pút nezáujmu a reťazí uponáhľanosti.
A potom vydať sa na cestu. To je tiež náročné. Sme zoslabení neúspechmi, ktoré nás stretli, údermi, ktoré sme dostali. Zlým príkladom, ktorý nám dávali druhí. Sme zohnutí až k zemi, gniavení ťarchou vlastných chýb i úderov druhých.
Je bláznovstvom nenávidieť všetky ruže, ak ťa raz zranil tŕň jednej z nich.
Je bláznovstvom vzdávať sa svojich snov, ak sa jeden z nich nenaplnil.
Je bláznovstvom vzdať sa všetkých svojich prosieb, ak jedna z nich nebola vypočutá.
Je bláznovstvom prestať sa snažiť, ak sa niečo nepodarilo.
Je bláznovstvom odsúdiť všetkých priateľov, ak ťa jeden z nich zradil.*
Mnohí z nás a možno aj každý máme všelijakých nepriateľov, ľudí, ktorí nás možno niekedy podrazili, alebo sme my podrazili ich. Možno je dnes ten deň, keď treba podať ruku, prihovoriť sa, napísať list, alebo zavolať. Oslobodiť sa zo zajatia zla a vykročiť.
Nech sa už v našom živote stalo čokoľvek, advent je aj časom zmierenia. Časom, keď treba vstať, nechať minulosť minulosťou, zodvihnúť hlavu a kráčať vpred.
A keď sa nám podarí vyplniť doliny a znížiť kopce, keď sa zbavíme otroctva minulosti, predsudkov a zranení, potom každé stvorenie uvidí Božiu spásu.

_____________________
* Fakt neviem, kto je autorom...

Publikácie a pomôcky