Pán dáva unavenému silu


ADV-2: čítania

Téma dnešného adventného dňa by sa dala zhrnúť slovami z prvého čítania: Pán dáva unavenému silu... Boh cez Izaiáša o sebe samom zjavuje, že on dáva unavenému silu a bezmocnému rozmnožuje zdatnosť. Mladí omdlievajú od únavy a junač podlomená padá, ale tí, čo dúfajú v Pána, načerpajú novú silu, dostanú krídla ako orly, utekať budú, a neustanú, budú putovať, a neomdlejú.
Dávid v 103. žalme vyznáva, že Boh je preňho tým, kto mu odpúšťa všetky neprávosti, lieči všetky neduhy; vykupuje jeho život zo záhuby a venčí ho milosrdenstvom a milosťou.
V evanjeliovej stati Ježiš zjavuje, ako to, že Pán dáva unavenému silu... prebieha v praxi. Hovorí: Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení, a ja vás posilním. Vezmite na seba moje jarmo a učte sa odo mňa a nájdete odpočinok pre svoju dušu. S aktivitou človeka sa spájajú tri imperatívy:
  • Poďte ku mne!
  • Vezmite moje jarmo!
  • Učte sa odo mňa!

Kde je sľúbená posila? Jarmo je postroj pre dvoch. Ježiš je ten druhý.

Publikácie a pomôcky