Neboj sa prijať...

ADV-18.dec.: Mt 1, 18-24

"Neboj sa prijať Máriu, svoju manželku, lebo to, čo sa v nej počalo, je z Ducha Svätého..." hovorí anjel vo sne Jozefovi... Zdá sa však, že Jozef nemá problém ani tak s prijatím Márie, tú už predsa prijal za manželku. Ide skôr o prijatie Krista.
A to je dôležitá voľba aj pre každého kresťana: Neboj sa prijať Krista, toho, ktorý je Emanuel - Boh s nami. Presnejšie Boh s Tebou.

Publikácie a pomôcky