Nazdar. Jako?!


Jeden mladý muž, ktorý poctivo číta každý týždeň Lukášovo evanjelium, na testovú otázku „Ako pozdravil anjel Gabriel Máriu?“ napísal: „Nazdar. Jako?!“ No asi by si mal tú prvú kapitolu prečítať ešte raz...
Každopádne pre nás je ten anjelov pozdrav dôležitý, lebo keby povedal „Nazdar. Jako?!“, asi by sme neslávili sviatok Nepoškvrneného počatia!
Anjelov pozdrav znie inak: Buď pozdravená, plná milosti. O Márii hovorí, že je plná milosti, na rozdiel od kohokoľvek z nás, ktorí v dôsledku dedičného hriechu plní milosti nie sme!
A tak vlastne potvrdzuje, že na Márii sa zvlášť splnili slová z dnešného druhého čítania: Boh si nás v Kristovi vyvolil ešte pred stvorením sveta. Veríme, že Máriu si vyvolil zvlášť, že ju stvoril inak, bez toho, aby ju ušpinil prvotný hriech.
Veríme, že to urobil preto, aby raz mohla napraviť niečo z toho, čo pokazili, čo pokazili prví ľudia, aby jej potomok, Ježiš, raz navždy rozšliapol hlavu Zlého ako to bolo v prvom čítaní.

Takže treba nám čítať Božie slovo. A treba nám ho čítať poriadne!

Publikácie a pomôcky