Modlitba troch slov

Je posledný deň liturgického roku a dnešné biblické čítania majú zvlášť silné posolstvo. Perikopa z knihy Zjavenia apoštola Jána končí Ježišovým uistením: Áno, prídem čoskoro. A akoby jej pokračovaním je evanjeliová stať s výzvou: Preto bdejte celý čas a modlite sa. Odpoveďou človeka je refrén dnešného žalmu: Príď, Pane Ježišu
Áno, prídem čoskoro. Preto bdejte celý čas a modlite sa. Príď, Pane Ježišu. 

Najlepšou modlitbou na posledný deň liturgického roku sú tri slová: Príď, Pane Ježišu.

Publikácie a pomôcky