Jasaj, dcéra Sionská...

ADV-21.dec: Pies 2, 8-14

Dnešné čítania vyvolávajú v človeku pocit radosti. Na dnešný deň máme na výber dve state ako prvé čítanie. Môžeme si vybrať úryvok z knihy Pieseň piesní – radostné slová snúbenice, ktorá sa teší na príchod svojho milého. Už len chvíľu a je tu. Alebo stať z knihy proroka Sofoniáša, v ktorej nás priamo pozýva k radosti. Hovorí: Jasaj, dcéra Sionská, plesaj Izrael! Raduj sa a veseľ z plného hrdla... 
A v evanjeliu môžeme sledovať mladučkú Máriu, ktorá sa vydala na cestu. Evanjelista hovorí, že sa ponáhľala. Ponáhľala sa, lebo bola plná radosti: Boh je j požehnal nový život. 
Cirkev nás teda dnes pozýva k radosti. Je nám jasné, prečo. Lebo už len pár dní nás delí od oslavy Ježišovho narodenia. Radujeme sa. Ale čo je vlastne dôvodom našej radosti? Prečo sa ľudia tak tešia? Aj nad tým je niekedy dobré pouvažovať.

Publikácie a pomôcky