Ján (ne)videl a uveril

VIA-Sv. Ján

Milovaní, čo bolo od počiatku, čo sme počuli, čo sme na vlastné oči videli, na čo sme hľadeli a čoho sa naše ruky dotýkali, to zvestujeme: Slovo života, hovorí Ján v prvom čítaní. Pri ohlasovaní viery sa odvoláva na to, čo videl na vlastné oči. Aj keď jednou z jeho najdôležitejších skúseností je okamih, keď nevidel. O tom hovorí v evanjeliovej stati: dobehol k hrobu a nikoho v ňom nevidel.
Každopádne v tomto sa radikálne líši jeho a naše ohlasovanie. My odovzdávame princípy, pravidlá, príkazy a zákazy... a myslíme, že tým ohlasujeme vieru. Ján hovorí o vlastnej skúsenosti. Inšpiratívne, nie? 

Publikácie a pomôcky