Hostina


ADV-1: Iz25,6-10

Kľúčovým slovom dnešnej liturgie je hostina a to hneď v troch významoch.
Prvým je hostina ako znamenie mesiášskych čias. V prvom čítaní z Izaiáša zaznelo: Pán zástupov vystrojí na tomto vrchu všetkým národom hostinu s mnohými jedlami: hostinu s výborným vínom, so šťavnatými jedlami, s vínom nejjemnejším. Je zrejmé, že prorok má na mysli mesiášske časy. A v evanjeliu sme svedkami zázračného rozmnoženia chlebov, v ktorom kresťania vidia naplnenie Izaiášovho proroctva.

Druhý význam je naznačený v dnešnom žalme, kde sme spievali: prestieraš mi stôl pred očami mojich protivníkov... s refrénom budem bývať v dome Pánovom mnoho a mnoho dni. Je tu zrejmý posun smerom ku kultovej hostine v chráme.
Tretí význam odhaľuje modlitba dňa: Pane a Bože náš, svojou božskou mocou priprav naše srdcia na stretnutie s tvojím Synom Ježišom Kristom, aby nás pri svojom druhom príchode uznal za hodných nebeskej hostiny, na ktorej on sám podáva pokrm večného života. Tu sa už hovorí o hostine v nebeskom kráľovstve.
Hostina je samozrejme symbol, ktorým sa pokúšame opísať neopísateľné, s čím naviac nemáme bezprostrednú skúsenosť. Chce sa tým však naznačiť dôležité posolstvo: máme sa na čo tešiť. Oplatí sa čakať. Veď advent je časom radostného čakania.

Publikácie a pomôcky