Eliáš už prišiel


ADV-2: Sir 48, 1-4. 9-11

Pamätáme si, ako to dopadlo s Eliášom. Podľa Písma bol tento veľký prorok vzatý na ohnivom voze do neba. V Ježišových časoch, zdá sa, mnohí verili, že to bolo preto, aby sa mohol ešte raz vrátiť, aby pripravil príchod Mesiáša.
Ježiš túto vieru svojich súčastníkov nijako nekoriguje, len smutne konštatuje: Eliáš už prišiel, a tí, čo ho čakali, ho nespoznali. A zjavne má na mysli Jána Krstiteľa – toho času kratšieho o hlavu!
Už prišiel. A tí, čo ho čakali, ho nespoznali. Koľkí Boží poslovia už prišli... a zostali nespoznaní. Možno preto, že boli iní, než by ľudia čakali.
Spoznať skutočného Božieho posla – to je ťažké, to čaká od človeka trochu mentálnej námahy.

Publikácie a pomôcky