Čo teda máme robiť?

ADV-3 C: Lk 3, 10-18

Naliehavá otázka ľudí okolo Jána Krstiteľa: "Čo teda máme robiť?" K tomu štyri  radikálne odpovede:
  1. „Kto má dvoje šiat, nech dá tomu, čo nemá nijaké, a kto má jedlo, nech urobí podobne!“ Inak povedané: Podeľte sa!
  2. „Nevymáhajte viac, ako vám určili!“ Inak povedané: Buďte poctiví vo svojej práci.
  3. „Nikoho netrápte, nikomu nekrivdite..." Dosť radikálna rada pre žoldnierov a profesionálnych vojakov.
  4. "Buďte spokojní...“ Toto asi nepotrebuje komentár.
Rozmýšľam, ako by na tieto rady reagovala dnešná slovenská spoločnosť: lekári, sestričky, učitelia, dôchodcovia..., proste všetci, ktorí sa, nie neoprávnene, pýtajú "Čo teda máme robiť?!" Keby tak prišla Jánovská odpoveď: podeľte sa s tými, ktorí majú menej, pracujte ešte poctivejšie ako doteraz, pritom nezabúdajte na úsmev a pozitívny prístup. A buďte spokojní...
A to je Ján Krstiteľ posledný starozákonný prorok. To ešte ani zďaleka nie je radikalita novozákonných očakávaní.

Publikácie a pomôcky