Červíček Jakub


ADV-2: Iz 41, 13-20

V Božích očiach sme všetci výnimoční. Aj dnes sa Boh v prvom čítaní nežne prihovára Izraelskému národu, ktorý si práve pripadal malý, bezvýznamný, slabý... ako červík oproti obrom. A Boh mu hovorí: Neboj že sa, červíček Jakub, hŕstka Izraela, Ja sám ti pomôžem.*
Neboj sa. Aj keď si ako ľudský červík... pre mňa máš veľkú cenu.
Ľudia majú pre Boha veľkú cenu. Ale aj pre nás. Čo tak im to povedať. Možno bude dnes medzi nami viac výnimočných.

____________________
* Patriarchovi Jakubovi dal Boh meno Izrael. V Písme sa niekedy Jakub označuje celý národ. Tak je tomu aj v tomto verši. 

Publikácie a pomôcky