Čakanie

Fialové čakanie

ADV-1 C: čítania

Advent (z latinského slova adventus – príchod), je časom radostného očakávania Ježišovho príchodu. Kľúčovými slovami sú teda príchod a radostné čakanie.
Príchody sú hneď dva: Prvý, ktorý sa už udial a jeho vyjadrením je sviatok Narodenia Boha, ktorý slávime 25. decembra a sedem nasledujúcich dní. Liturgia sa naň koncentruje od 17.decembra. Druhý príchod na konci času, alebo, ak chcete na konci sveta ako ho poznáme. To nás ešte len čaká. O tomto príchode budeme čítať v liturgických textoch do 16. decembra. 
Advent je teda očakávaním Kristovho príchodu a toho, čo sa s ním spája. V dnešnej liturgii slova je tých očakávaní hneď niekoľko:
  • Kristov príchod znamená naplnenie prisľúbení. U Jeremiáša dnes čítame: Blížia sa dni, keď naplním svoje prísľuby. Zo zdanlivo suchého kmeňa Dávidovho rodu vyrastie spravodlivý výhonok...
  • Kristov príchod prináša odpovede na otázky. V žalme ich zaznelo viacero: Ukáž mi, Pane, svoje cesty a pouč ma o svojich chodníkoch. Veď ma vo svojej pravde a uč ma...
  • Kristov príchod sprevádza rast, premena, nová kvalita. Pavol píše Solúnčanom: Pán nech zveľadí a rozhojní vašu lásku. Nech posilní vaše srdcia... keď príde náš Pán.
A tak je advent ako čakanie snúbenice na deň svadby, na deň, keď sa jej život definitívne a navždy zmení a oba vstúpi do niečoho, čo presahuje každú jej dovtedajšiu skúsenosť, do najhlbšieho vzťahu medzi ľuďmi. 

Uvažujem nad tým, že my dnes už vlastne nemusíme čakať takmer na nič. Keď vám dnes príde na chuť jablko, nemusíte čakať do budúcej jesene, kým jablká dozrejú. Keď je žena tehotná, nemusí čakať deväť mesiacov, kým svoje dieťa uvidí. Dávno pred jeho narodením vie, či je to chlapec alebo dievča, či je zdravé, alebo nie... Keď nám chýba blízky človek, nemusíme čakať tri dni, kým dostane list a ďalšie tri kým pošta doručí odpoveď a minulosťou je niekoľkomesačné či niekoľkoročné čakanie. Stačí predsa zavolať a ani videohovor nie je ničím výnimočným. 

Všetko máme hneď. Len na smrť sa čaká. Možno aj preto advent okolo nás už dávno nie je radostným očakávaním. 

Advent okolo nás ani tento rok nebude očakávaním slávenia Vianoc. Advent okolo nás je slávením vianočných sviatkov. Nikto nečaká. Vianočné trhy, koledy, punče a kapustnice... to všetko začína okolo nás dávno pred Vianocami. Je to ako so snúbencami, ktorí žijú ako manželia dávno pred tým, než sa stanú manželmi. Od manželstva čakajú málo. Skoro nič.

Čo čakáte vy? Čo budete očakávať počas tohtoročného adventu? 

Ja mám zatiaľ dve očakávania. Prvé sa týka naplnenia prisľúbenia z dnešného evanjelia v mojom živote. Prisľúbenia, ktoré znie: Vzpriamte sa, zodvihnite hlavu, lebo sa blíži vaše vykúpenie. Druhé je očakávaním naplnenia odpovede na modlitbu troch slov: Príď, Pane Ježišu. Odpoveď má tiež tri slová: Áno, prídem čoskoro.

Publikácie a pomôcky