Betlehemské neviniatka

VIA-28.dec: Mt 2, 13-18

Herodes dal pozabíjať betlehemské deti. Len tak, pre istotu, aby nestratil svoje istoty. Neviem, koľko mal Betelehem obyvateľov v jeho čase, ani koľko tam mohlo byť chlapcov do dvoch rokov. Ale asi menej, než tých, ktorým nie je každoročne dovolené narodiť sa u nás. Nezriedka tiež pre istoty.
Ako je to vôbec možné? V modlitbe dnešného dňa zaznelo: "Nebeský Otče, dnes ťa betlehemské deti oslávili nie slovami, ale mučeníckou smrťou; udeľ nám milosť, aby sme vieru, ktorú vyznávame ústami, dosvedčovali aj svojím životom." Tu niekde bude chyba: jedna vec je čo hovoríme a druhá čo dosvedčujeme svojím životom.
V mojom okolí je dobrým ukazovateľom napríklad tichý ľahostajný nezáujem o novembrovú sviečku za nenarodené deti. Kúpiť si ju znamená "obmedziť svoje istoty", dať ju do okna "riskovať, že sa podpáli záclona". No hlavné "nebezpečenstvo" spočíva v prejavení viery svojím životom. Alebo že by tá ľahostajnosť bola prejavom viery?

Publikácie a pomôcky