Vidieť obyčajné

Vidieť obyčajné
Ježiš je v chráme. Rozhliadol sa okolo seba a videl to, čo sa nedalo prehliadnuť, tých, ktorí zrejme chceli byť neprehliadnuteľní, videl boháčov, ktorí hádzali do chrámovej pokladnice niečo zo svojich prebytkov. Videl to, čo videli všetci. 
Ale videl aj to, čo iní nevideli, ženu, ktorá chcela zrejme zostať skrytá, vdovu, ktorá dala všetko z mála. Videl to, čo sa často nevidí. 

Čomu nás môže ten príbeh naučiť? Odvahe robiť to, čo sa len tak nevidí a nenosí? Alebo pozornosti a citlivosti na to a tých, čo si len tak človek nevšimne? Alebo...?

Publikácie a pomôcky