Smäd

Syn Koreho, autor žalmu 42, používa silný obraz: "Ako jeleň dychtí za vodou z prameňa, tak moja duša, Bože, túži za tebou. Po Bohu žízni moja duša, po Bohu živom; kedyže už prídem k nemu a uzriem Božiu tvár?" Jeho domovina by sa, nebyť rieky Jordán, za krátky čas premenila z krajiny, oplývajúcej mliekom a medom na púšť. A tak prirovnanie Boha k prameňu je pre neho ešte silnejšie, ako pre nás, ktorých nedostatok vody neohrozuje.
Možno v tom je náš nedostatok: nie sme smädní!

Publikácie a pomôcky