Rozmýšľaj ako KristusStal sa poslušným až na smrť...
Apoštol Pavol dokáže človeka zreálniť a chladiť. Hoc aj jedinou vetou. Ako dnes: Zmýšľajte tak ako Kristus Ježiš. Za tým nasleduje dvojbodka, aby sme si boli na jasnom, čo má na mysli:
  • Kristus
    • má božskú prirodzenosť a prijal prirodzenosť sluhu;
    • je rovný s Bohom a stal sa podobný ľuďom.
  • Zriekol sa seba samého, uponížil sa, stal sa poslušným až na smrť, až na smrť na kríži, vďaka čomu my:
    • hoci narodení ako sluhovia, môžeme byť adoptívnymi božími deťmi;
    • rovní s inými ľuďmi učíme sa stále viac podobať Bohu.
Ale aj bez dvojbodky a s výkričníkom má tá veta silu hesla dňa (alebo celého života): Zmýšľajte tak ako Kristus Ježiš!

Publikácie a pomôcky