Poriadky v chráme

Očisti svoj chrám
Zaujala ma evanjeliová stať s názvom Očistenie chrámu. Od čoho chce Ježiš chrám očistiť? Od predavačov a peňazomencov, dobytka, oviec a holubov. 
Od predavačov a peňazomencov, možno aj od tých, ktorí chcú obchodovať s Bohom v duchu hesla: niečo za niečo a ešte mi z toho aj dačo kvapne.
Chcel očistiť chrám od dobytka, ktorý hlasne bučí, ale nič nepovie. A možno symbolicky aj od krikľúňov, ktorí kritizujú všetko okolo seba, ale sami ani prstom nepohnú, v duchu hesla: kto nič nerobí, nič nepokazí!
Očistil chrám aj od oviec, ktoré sú síce milé a pokojné, ale niekedy sa správajú ako hlúpe stádočko. 
A tiež od holubov, ktoré sú síce symbolom pokoja, mieru a jednoduchosti. Ale tiež symbolizujú totálnu ľahostajnosť, tvora, ktorý nemá žiadnu úctu k posvätnu a je mu jedno, či zasiahne náhodného chodca, čelné sklo auta, alebo pozlátenú sochu Nepoškvrnenej matky.

Ježiš očistil chrám. A my by sme mali urobiť to isté. Ale nie vyháňaním druhých! Je na čase vyhnať zo svojho vnútra obchodnícke ja, ktoré by chcelo len vyjednávať, krikľúňa, ktorý nič nerobí, len kritizuje, ovcu, ktorá sa radšej nechá strhnúť davom, holuba, ktorý nemá úctu k nikomu a ničomu. 

Očistime svoj chrám.

Publikácie a pomôcky