Nevidiaci, ktorý vidí...


Nevidiaci, ktorý vidí až moc dobre a vidiaci, ktorí nevidia, nechcú vidieť. Aj tak by sme mohli Bartimejov príbeh. Pre väčšinu, vrátane tých v sprievode bol Ježiš ten Ježiš Nazaretský. Pre slepca Syn Dávidov. Výraz Syn Dávidov je titul, ktorým proroci označovali budúceho Mesiáša.
Keď sa ho Ježiš pýta, čo chce, odpovedá, že chce vidieť. Žobráci zvyčajne neprosia o uzdravenie, ale o finančný príspevok. A že slepí vidia a hluchí počujú, to je podľa dávnych proroctiev znak, že Mesiáš už prišiel. A ešte jedna maličkosť: Slepec oslovil Ježiša Pane, titulom, ktorý Písmo dáva Bohu! Tento žobrák kričí vyznanie, že Ježiš je Mesiáš, ktorého toľko čakali, že je to živý Boh.
Obyčajný žobrák, naviac slepý a vidí do vecí hlbšie, ako celý zástup zbožných pútnikov, ako všetci tí farizeji, zákonníci a učitelia zákona dohromady. A čo oni na to? Snažia sa ho umlčať.


Kam patrím ja? Kto je pre mňa Ježiš? A chcem to vôbec vidieť a vedieť? Alebo radšej zatváram oči a okrikujem tých, ktorým to došlo?
Dnes nám dáva lekciu obyčajný slepý žobrák, ktorý nevie čítať ani písať, nedokáže sa o seba postarať, určite má pramálo spoločné s vierou a možno by si ani nevedel spomenúť, kedy sa naposledy modlil. Môžeme kričať na neho, aby bol konečne ticho, alebo môžeme kričať spolu s ním: syn Dávidov, zmiluj sa nado mnou.

Publikácie a pomôcky