Nepríjemná ozdoba

Nepríjemná ozdoba
Pohoršiť niekoho znamená svojím nezodpovedným, zlým správaním spôsobiť, že sa druhý stane horším. Ježiš hovorí, že človeku, ktorý niečo také spôsobí, by bolo lepšie, keby ho, s kameňom na krku, utopili v mori. Kto už mlynský kameň videl, vie si asi predstaviť aké príjemné musí byť potápanie sa s takou ozdobou.
Podľa Ježiša by to však bolo pre toho človeka lepšie. Lepšie ako čo? Nevieme, ale patrne je to narážka na večný trest. Ale niekedy to vidíme aj okolo seba: stačí keď rodičia takto pohoršia svoje dieťa. Následky, ktoré potom znášajú, im pripadajú ťažšie, ako spomínaná nepríjemná poprava. To, čo kedysi spôsobili, sa stalo priťažkým príveskom, ktorý im bráni slobodne dýchať.

Zaráža ma, že nemáme špeciálny výraz aj pre opačný prípad, teda keď človek svojím zodpovedným, príkladným životom inšpiruje druhého k tomu, aby sa stal lepším. O jeden dôvod viac, prečo sa zamerať práve na to. Byť dobrým príkladom.

Publikácie a pomôcky