Malý chlapík

Vyliezol na figovník
Ten malý smiešny chlapík z dnešného evanjelia nám dáva riadnu lekciu. Je to úspešný človek, tento Zachej: je mýtnikom, dokonca hlavným a je bohatý. Svedomie asi čisté moc nemá, ale pri úspešných a obľúbených ľuďoch to nám (v dnešnej dobe) na rozdiel od starovekých židov, nevadí. 
Dokázal toho veľa. No jeho najväčším dielom bolo to, o čom sme počuli dnes: Zliezol zo stromu, zliezol z piedestálu, z trónu vlastných predstáv o tom, čo znamená byť úspešný. 
Zliezol dole a verejne priznal, že sa celý život mýlil. Pane, polovicu toho, za čím sa sa doteraz hnal, rozdám chudobným a ak som niekoho oklamal (čo je dosť pravdepodobné), vrátim štvornásobne.

Čo spôsobilo túto jeho premenu? Možno len Ježišova prítomnosť. Ale mnoho ľudí sa stretlo s Kristom a len máloktorí sa obrátili. Možno medzi tými ľuďmi, čo boli so Zachejom nespokojní, bol aj niekto, kto sa, miesto nariekania a ohovárania, zaňho modlil. Možno jeho matka, sestra, manželka...

S koľkými sme my nespokojní... čo s tým?

Publikácie a pomôcky