Málo, ale všetko

František

Dva príbehy. Dvaja známi, slávni, nezameniteľní muži, ktorých si zamieňali iba ak súčasníci toho druhého, Eliáš a Ježiš. Dve obyčajné ženy, bez mena a (známeho) životného príbehu, chudobné a darujúce. Prvá jedlo, ktoré je jej posledné, druhá pár drobných, všetko, čo ešte zostalo... Čo nám tie príbehy môžu povedať?
Môžu nám pomôcť pochopiť, že Bohu (či už priamo, alebo spoznanému v iných) netreba dať veľa. Dôležité je, aby to bolo všetko. Nemusí to však vždy znamenať všetko zo všetkého. Ale poďme postupne.

  1. Obdarovať Boha. Prvá žena, chudobná vdova, práve sa chystá zamiesiť na posúch z poslednej múky, čo jej ešte zostala a potom... nevedno, čo by bolo potom. V krajine zúri hladomor a v takej situácii altruizmus žiadny realista nečaká. Zrejme v Eliášovi videla viac, len než človeka rovnako hladujúceho ako ona a jej syn. Druhá žena je v chráme, pri pokladnici a chce dať niečo svojmu Bohu. To, čo ešte má. Všetko.
  2. Nie veľa, všetko. Objektívne nedáva ani jedna, ani druhá veľa. Ale obe dávajú všetko, prvá všetku múku a olej, druhá všetky peniaze. Tak je to správne. Bohu predsa nepatrí veľa, Bohu patrí všetko.
  3. Všetko z niečoho. Prvá dáva všetok olej a múku, druhá všetky peniaze. Prvá má ešte syna, dom, svoje sny a túžby, druhá má... to je jedno. Princíp je jasný: obe dali všetko z jednej oblasti svojho života.
A čo my?
  1. Obdarovať Boha. Tieto príbehy môžeme čítať ako pozvanie prehĺbiť motívy konania dobra, posunúť sa od úprimného altruizmu, službe a obdarúvaniu druhých ku službe a obarúvaniu Boha, trebárs aj v tých istých.
  2. Nie veľa, všetko. Bohu patrí všetko. Nie len vo význame vlastnenia, ale aj v zmysle nároku, Boh si môže robiť nárok na všetko, čo máš. Podobne, ako tebe patrí auto tvojho manžela. Ako je to napríklad s dnešným dňom? Tento deň je zasvätený Pánovi. Celý?
  3. Všetko z niečoho. Z dejín aj zo súčasnosti poznáme ľudí, ktorí nasledovali druhú ženu v jej radikálnej voľbe pre Boha sa vzdať aj materiálnych istôt a žiť v chudobe. Je to ich voľba a nikto nečaká, že k nej pridajú aj totálne zodranie sa v službe. Poznáme iných, ktorí nasledujú prvú ženu životom služby. Neznamená to, že musia automaticky zložiť aj svoj majetok (i keď to jedni aj druhí po čase urobia). Človek si vyberie jednu oblasť svojho života, tú, ktorá je jeho pokladom (to ani nemusí tušiť) a dá všetko.
  4. Ale. Skús to. A skôr alebo neskôr budeš chcieť vpustiť Boha aj do ďalšej oblasti svojho života. A príbeh sa zopakuje. Budeš mu chcieť dať všetko. Aj z tejto pokladnice.


    Ďalšie scénky z Biblickej olympiády: 1 I 2

Publikácie a pomôcky