Ako svetlá na svete...

Svietiť...
Každú chvíľu sa niekto v mojom okolí sťažuje na dobu (vraj je strašne zlá), druhých ľudí (tí sú ešte horší), mladých (sú hrozne nevychovaní) a deti (hotová ZOO). A ja sa im, zrejme bezvýsledne, snažím vysvetliť že žijeme v najlepšej dobe, aká tu kedy bola, bez vojen, epidémií, katastrof, v slobode...
Už to asi nebudem robiť. Skúsim prístup apoštola Pavla. Ten nepresviedča Filipanov, že ľudia okolo nie sú zvrhlým a skazeným pokolením. Jednoducho ich vyzve, aby v tom (ako ho sami vidia) temnom svete boli svetlom. A to dokonca bez šomrania, pochybovania, bezúhonní a úprimní.
Niečo na tom bude. Tak je svet okolo nás naozaj taký zlý a zvrhlý? Ak to tak cítiš, prijmi to ako výzvu svietiť.

Publikácie a pomôcky