Zlomený František

Zlomený František...
Pred bazilikou svätého Františka v Assisi je zvláštna bronzová socha. Muž v brnení, s prilbou ale bez meča, smutný so zvesenou hlavou sedí na koni. A ťarcha toho, čo práve nesie vo svojom srdci, akoby sa preniesla aj na to zviera. Aj kôň má smutnú, zvesenú tvár. Obaja zlomení.
Je to jeden z najdôležitejších okamihov Františkovho života. S nadšením a vyprevádzaný celým mestom sa vydal do vojny, aby získal slávu. No cestou sa v ňom niečo staré zlomilo a niečo nové vzklíčilo. Už nechce bojovať mečom. Stratil dovtedajší zmysel života. A čoskoro začal objavovať ten nový.
Niekedy sa musí staré zlomiť, aby mohlo nové vyrásť.

Celkom pekný životopis...

***

Publikácie a pomôcky