Vystrieť chrbát


Zhrbený...
Uzdravenie zhrbenej ženy v synagóge. Čo nás môže naučiť tento príbeh?
  1. Tak ako synagóga, ani kostol nie je miesto len pre dokonalých. Naopak, nájde sa medzi nami nejeden pokrivený človek. Aj pokrivený charakter. Vlastne všetci sme občas tak trochu kriví.
  2. Nie všetko krivé je krivým úmyselne. Mnohí z nás sú spútaní nejakou svojou slabosťou, s ktorou si nevieme rady. Trebárs aj 18 rokov. A nevieme s tým len tak prestať.
  3. Ježiš je ten, kto chce oslobodiť človeka. Ale...
  4. Niekedy treba čakať. Možno aj 18 rokov. Kým dozrieme k tomu, aby sme mohli žiť vzpriamení.

Publikácie a pomôcky