Medzi vami to tak nebude


Liturgia slova dnešnej nedele kladie pred nás tri silné momenty na uvažovanie.
Prvý: V tridsiatom treťom žalme nachádzame krásne vyznanie viery biblického autora. Hovorí: „Hľa, oko Pánovo bdie nad tými, čo sa ho boja, nad tými, čo v jeho milosrdenstvo dúfajú, aby ich zachránil pred smrťou a v čase hladu nakŕmil.“ (Žalm 33,18). Boh, ktorému záleží na človeku ako matke, ktorá bdie celé noci pri posteli chorého dieťaťa. Boh bdie nad tebou, aby ťa všemožne chránil. To je aj Boh kresťanov.

Druhý: Milujúci muž, ktorý bdie pri svojej zomierajúcej manželke. Keby mohol, vymení sa s ňou. Ale nemôže. On nie. Boh áno. A robí to: „Syn človeka prišiel, aby slúžil a položil svoj život ako výkupné za mnohých.“ (Mk 10,45). To je ten spravodlivý služobník, ospravedlnil mnohých a sám niesol ich, presnejšie naše viny. (Iz 53,11) Aj taký je Boh kresťanov.
Tretí: Ten, ktorý sa za nás obetoval, verí, že ho budeme napodobňovať. Hovoril to už apoštolom. Ukazuje im na mocných, ktorí túžia po ešte väčšej moci a vyjadruje túžbu i vieru: Medzi vami to tak nebude! (Mk 10,43). A autor listu Hebrejom povzbudzuje: Máme vznešeného veľkňaza, ktorý prenikol nebesia, Ježiša, Božieho Syna, držme sa svojho vyznania.“ (Hebr 4,14)

Suma summarum: Uverili sme Bohu, ktorému na nás bezhranične záleží. Tak veľmi, že je ochotný za nás umrieť. Uverili sme, že to urobil a že jediná zmysluplná odpoveď je žiť tak, ako nás to učil.

Publikácie a pomôcky