Rodinná katechéza / Vinič a ratolesti

Katechéza v rodine, V. veľkonočná nedeľa, rok B

Príprava

 • Venujte pozornosť príprave miestnosti (biely obrus, kríž, Písmo s otvorenou staťou Jn 15,1-8) a domácej pobožnosti (slávnostné oblečenie, vypnuté mobily a podobne).
 • Pripravte sa na katechézu. Z príloh si vytlačte a vystrihnite obrázky

Vinič a ratolesti

Úvod a modlitba

 • Nechajte deti prezrieť si prvý obrázky. Spoločne pouvažujte, prečo je asi chlapec na obrázku smutný. Potom im ukážte druhý obrázok. Na ňom je jeho brat, ktorý naopak pôsobí veľmi spokojným dojmom. Deti hľadajú rozdiely medzi nimi. Napríklad: smutný/veselý, suchá/zelená ratolesť, sivé/biele oblečenie, žiadne/bohaté ovocie.
 • Na záver upozornite deti na dôvod, ktorý nie je z obrázku zrejmý, ale neskôr sa ukáže: 

Chlapec v sivom je sám, na rozdiel od toho v bielom. Ani my nie sme sami. Poďakujme teraz Nebeskému Otcovi za to, že nás prijal za svoje deti.

V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen.

Láskavý Otče, ty si nás skrze svojho Syna vykúpil a prijal za svoje milované deti; s otcovskou láskou sprevádzaj všetkých, čo veria v Krista, aby dosiahli pravú slobodu a večný život. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

Evanjelium

 • Čítanie z evanjelia prednesie jeden z dospelých, všetci pritom stoja.

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Ja som pravý vinič a môj Otec je vinohradník. On každú ratolesť, ktorá na mne neprináša ovocie, odrezáva, a každú, ktorá ovocie prináša, čistí, aby prinášala viac ovocia.
Vy ste už čistí pre slovo, ktoré som vám povedal. Ostaňte vo mne a ja vo vás. Ako ratolesť nemôže prinášať ovocie sama od seba, ak neostane na viniči, tak ani vy, ak neostanete vo mne.
Ja som vinič, vy ste ratolesti. Kto ostáva vo mne a ja v ňom, prináša veľa ovocia; lebo bezo mňa nemôžete nič urobiť.
Ak niekto neostane vo mne, vyhodia ho von ako ratolesť a uschne. Potom ich pozbierajú, hodia ich do ohňa a zhoria.
Ak ostanete vo mne a moje slová ostanú vo vás, proste, o čo chcete, a splní sa vám to. Môj Otec je oslávený tým, že prinášate veľa ovocia a stanete sa mojimi učeníkmi.“

Katechéza

 • V tejto časti sa môžete s deťmi porozprávať o podobenstve. Pomôžu vám tieto body:
  • Vinič. Ježiš hovorí o sebe, že je pravý vinič. Niektorým deťom treba vysvetliť, čo je to vinič a čo ratolesti. Ježiš sa prirovnáva ku stromu či kríku, na ktorom rastú strapce hrozna (obr. 1). 
  • Ratolesti. No strom nemá len kmeň (Ježiš), ale aj konáre a vetvičky (ratolesti). Nimi sme my (obr. 2, vystrihnuté postavičky s ratolesťami a strapcami).
  • Ovocie. Vinič sa nepestuje ako okrasný strom a ani jeho drevo sa nedá veľmi využiť. Ľudia ho pestujú kvôli ovociu, strapcom hrozna. Ovocím nášho života je dobro, ktoré robíme.
  • Spojenie s Ježišom. Ježiš nám pomáha konať dobro. Ak sme s ním spojení, dáva nám silu. A naopak každým hriechom sa od neho oddeľujeme. Tak, ako ten prvý chlapec. Sivé oblečenie tu symbolizuje hriech. Vybral si zlo a akoby sa odlomil od Ježiša. Dobrá správa je, že Ježiš nás rád prijme späť (obr. 2, postavička bez strapca, chlapec sa ponáhľa k viniču).

 • Aktivitka počas týždňa.
  Každý si vyberie jednu postavičku so strapcom, napíše svoje meno a nalepí ju na obrázok Ježiša. Za každý dobrý skutok si počas týždňa vymaľuje jednu bobuľku svojho strapca.

Modlitba

Oslavujme Kristovu dobrotu a múdrosť, lebo nám dáva bratov a sestry, aby sme v nich videli a milovali jeho samého. Naliehavo ho prosme: Pane, zdokonaľuj nás v láske.

 1. Pane, aj dnes oslavujeme tvoje zmŕtvychvstanie a všetkým vyprosujeme dobrodenie tvojho vykúpenia. Pane, zdokonaľuj nás v láske.
 2. Pane, pomáhaj nám dnes svedčiť o tebe a skrze teba prinášať svätú obetu, príjemnú Otcovi. Pane, zdokonaľuj nás v láske.
 3. Daj, nech vo všetkých ľuďoch poznávame tvoj obraz a nech ti v nich slúžime. Pane, zdokonaľuj nás v láske.
 4. Kriste, ty si pravý vinič a my sme jeho ratolesti; daj, nech ostávame v tebe, aby sme prinášali veľa ovocia, a tak oslavovali Boha Otca. Pane, zdokonaľuj nás v láske.

Otče náš...

Dobrotivý Bože, nech ťa chvália naše ústa i naše srdce; a pretože všetko, čo sme, je od teba, daj, nech celý náš život patrí tebe. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

Zdroje

Obrázky:

 • https://www.qumran2.net/indice.php?c=disegni&immagine=9991
 • https://www.qumran2.net/indice.php?c=disegni&immagine=9992
Modlitby:

 • Modlitba dňa, VN-05 NE
 • Prosby a modlitba na záver, LH, sobota v druhom týždni žaltára.

Publikácie a pomôcky