Rodinná katechéza / Slávnosť Všetkých svätých

Katechéza v rodine: Slávnosť Všetkých svätých, rok A,B, C

Charakteristika: Katechéza rozvíja tri prvky, povolanie k svätosti, vyjadrené rozprávaním o premene húsenice na motýľa, premena samotná – prepojenie s blahoslavenstvami a napokon prikázanie lásky ako prostriedok premeny. Téma aj obrázok dievčatka sú prevzaté z kalendárika Malý misionár 2020/2021.
Téma: Nosíš v sebe svätosť (Mt 5, 1-12a).

Pomôcky a príprava

 • Brožúrku zrkadlo. Vytlačte si ju z prílohy (obojstranne, rozstrihnite, preložte a spojte tak, aby vznikla podlhovastá brožúrka so štyrmi listami. Sivý prúžok je vždy vľavo, na strane väzby.
 • Obrázok motýľa. Vytlačte, najlepšie na tvrdší papier, vystrihnite a postrihajte tak, aby krídla tvorili 4 diely. Telíčko postrihajte na jednotlivé články podľa blahoslavenstiev. Môžete si samozrejme vyrobiť aj vlastného motýľa.
 • Obrázok Zuzka. V katechéze môžete využiť aj obrázok dievčatka, motýľa a húsenice.
 • Budete tiež potrebovať lepidlo, pastelky a nožnice.

Nosíš v sebe svätosť

Čítanie z Božieho slova

 • Evanjelium Mt 5,1-12a.
Keď Ježiš videl veľké zástupy, vystúpil na vrch. A keď sa posadil, pristúpili k nemu jeho učeníci. Otvoril ústa a učil ich: „Blahoslavení chudobní v duchu, lebo ich je nebeské kráľovstvo.
Blahoslavení plačúci, lebo oni budú potešení.
Blahoslavení tichí, lebo oni budú dedičmi zeme.
Blahoslavení lační a smädní po spravodlivosti, lebo oni budú nasýtení.
Blahoslavení milosrdní, lebo oni dosiahnu milosrdenstvo.
Blahoslavení čistého srdca, lebo oni uvidia Boha.
Blahoslavení tí, čo šíria pokoj, lebo ich budú volať Božími synmi.
Blahoslavení prenasledovaní pre spravodlivosť, lebo ich je nebeské kráľovstvo.
Blahoslavení ste, keď vás budú pre mňa potupovať a prenasledovať a všetko zlé na vás nepravdivo hovoriť; radujte sa a jasajte, lebo máte hojnú odmenu v nebi.“

Katechéza

 • Katechéza pozostáva z troch častí. V prvej pracujeme s motívom zrkadla, otázkou „Či vidí húsenica v zrkadle?“ uvedieme deti do príbehu o Zuzke a húsenici. V príbehu sú nosné tri prvky: 
 1. Povolanie k svätosti. Húsenica je povolaná k tomu, aby sa stala motýľom, podobne ako každý človek je povolaný k svätosti. 
 2. Premena. Proces premeny je sprevádzaný námahou, k tomu sa vrátime v tretej časti katechézy, kde myšlienku spojíme s blahoslavenstvami.
 3. Krídla. Príbeh končí povzdychom Zuzky nad tým, že človek nemá krídla. Na myšlienku nadviažeme v druhej časti poukázaním na prikázanie lásky (prepojenie s predchádzajúcou témou).

Čo v sebe nosíš?

 • Otvorte brožúrku so zrkadlom na prvej strane a nechajte deti chvíľu uvažovať o tom, čo tam asi húsenica vidí.
Čo vidí húsenica, keď sa ráno pozrie do zrkadla? Vidí motýľa, ktorým sa má stať. Tak už to totiž s húsenicami chodí. 
Naša kamarátka Zuzka chodí po svete s otvorenými očami. Raz si na tráve v rohu záhrady všimla skupinku húseníc. Skamarátili sa a Zuzka si našla každý deň chvíľku, aby k nim zaskočila.
Húseničky žili pekne spolu na jednej rastline. Papkali spolu, zabávali sa, rozprávali sa o svojich každodenných starostiach i radostiach. Až jedného dňa sa jedna z nich od ostatných odtiahla. Vedela, že prišiel jej čas. Ostatné húseničky len nechápavo krútili hlavou, že čo vymýšľa, však je im takto dobre. Užívajú si každý deň tak, ako im ho život prinesie. No ona sa nenechala odradiť a robila si po svojom. Vedela, že prišiel čas zakukliť sa.
„Čo to robíš?“ pýtala sa Zuzka. „Už sa nechceš hrať s ostatnými?“
„Nemôžem,“ odpovedala spola zakuklená húsenička. „Musím sa zakukliť, aby som sa konečne premenila.“
 • Otvorte brožúrku so zrkadlom na ďalšej strane. 
Zuzka si chodila každý deň zakuklenca obzrieť. Až raz sa začala kukla otvárať a niečo sa z nej tlačilo von. 
„Počkaj, pomôžem ti,“ povedala Zuzka a premýšľala, ako kuklu otvoriť.
„Nieeee,“ ozvalo sa zvnútra. „Toto musím zvládnuť sama, inak by si mi ublížila.“
Zakuklená húsenička vedela, že ak sa chce stať motýľom, musí sa ponamáhať. Len vďaka tomu budú jej nové krídla skutočne silné.

Podarilo sa. Z kukly vyliezol motýľ. Narovnal nové krídelká, oddychoval a čakal, kým mu spevnejú. Potom ich rozprestrel a vzlietol k nebu.
„V každej húsenici sú skryté krídla, ktoré ju môžu raz odniesť k nebu,“ hútala Zuzka. Pozerala pritom do zrkadla a bolo jej trochu smutno, že my také krídla nemáme. 

Ale veď máme krídla

Ale my máme krídla. Teda presnejšie Pán Boh nám dal niečo, čo nás vynesie až k nebu. Hovorili sme o tom pred týždňom, sú to tie dve najdôležitejšie veci na svete: Milovať "Pána, svojho Boha, celým svojím srdcom, celou svojou dušou a celou svojou mysľou!“ A milovať „svojho blížneho ako seba samého.“ (Mt 22, 34-40, CR-29 NE A)
 • Deti poskladajú citát a s ním aj motýlie krídla. Potom zložia telo motýľa, jednotlivé časti treba usporiadať podľa textu nedeľného evanjelia. 

Ako oslobodiť krídla?

Keď sa chcela sťať húsenica motýľom, musela niečo vydržať. Musela sa zakukliť. A potom, po dlhom čase, keď v kukle dorástla, musela sa z nej namáhavo vyslobodiť. A tou námahou zosilneli jej krídla.
Ani my sa nemôžeme vyhnúť námahe. Je to tak, ako hovorí dnes Ježiš: 
Niekedy musíme vydržať, že nemáme všetko, čo by sme chceli. Blahoslavení chudobní.
Nie každý deň je vhodný na zábavu. Blahoslavení tichí.
Občas je život nefér. Blahoslavení lační a smädní po spravodlivosti.
Milovať druhého ako seba, to znamená mať veľké srdce. Blahoslavení milosrdní.
Chrániť svoje srdce pred hnevom, to je tiež drina. Blahoslavení čistého srdca.
Vedieť sa na chvíľu stíšiť. Blahoslavení tí, čo šíria pokoj.
Vydržať posmech. Blahoslavení prenasledovaní.
Zniesť nespravodlivosť. Blahoslavení, o ktorých druhý hovoria nepravdu.
 • Staršie deti môžu blahoslavenstvá dopĺňať, prípadne im ich môžete zamiešať. Po pobožnosti deti motýľa zlepia a vymaľujú. Môžete ho zavesiť napríklad na strop :-). 

 • Napokon sa vráťte k poslednej stránke so zrkadlom. Čo nosí v sebe každý z nás? Nosíme v sebe svätosť. 

Spoločná modlitba

 • Dnešné prosby sú spojené s blahoslavenstvami. Jeden dospelý prečíta prosbu, druhý môže prečítať blahoslavenstvo. Ostatní zvolajú „Amen“. Ak máte menšie deti, vyberte len prosby, ktoré sú aktuálne vo vašej rodine.
Daj nám Pane silu vydržať, že nemáme vždy všetko, čo by sme chceli. 
- Blahoslavení chudobní v duchu, lebo ich je nebeské kráľovstvo. Amen.

Potešuj nás, keď sme smutní a nešťastní. 
- Blahoslavení plačúci, lebo oni budú potešení. Amen.

Uč nás nájsť si čas na teba.
- Blahoslavení tichí, lebo oni budú dedičmi zeme. Amen.

Posilňuj nás, keď niečo nie je fér. 
- Blahoslavení lační a smädní po spravodlivosti, lebo oni budú nasýtení. Amen.

Daj nám srdcia pre druhých.
- Blahoslavení milosrdní, lebo oni dosiahnu milosrdenstvo. Amen.

Nauč nás ovládať svoj hnev.
- Blahoslavení čistého srdca, lebo oni uvidia Boha. Amen.

Nech prinášame všade pokoj.
-Blahoslavení tí, čo šíria pokoj, lebo ich budú volať Božími synmi. Amen.

Pomôž nám vydržať každý posmech.
- Blahoslavení prenasledovaní pre spravodlivosť, lebo ich je nebeské kráľovstvo. Amen.

Uč nás zniesť aj nespravodlivosť. 
- Blahoslavení ste, keď vás budú pre mňa potupovať a prenasledovať a všetko zlé na vás nepravdivo hovoriť; radujte sa a jasajte, lebo máte hojnú odmenu v nebi. Amen.

Teraz sa spolu modlitbe modlitbu, ktorú nám daroval Pán Ježiš. Otče náš…
 • Zakončite žehnaním:
Nech nás žehná aj v tomto týždni Pán, nech nás aj v týchto dňoch chráni od zlého a nech nás všetkých privedie do večného života, aby sme sa tešili navždy s ním. Amen.

Publikácie a pomôcky