Peter a Pavol

Svätí Peter a Pavol

Neviem, či ste si to všimli, ale dnes je to celé o väzňoch. V dnešnom prvom čítaní Lukáš (autor Skutkov apoštolov) spomína hneď dvoch. Petra, ktorý skončil vo väzení, pretože je apoštolom Ježiša Krista. A kráľa Herodesa, ktorý si svoje väzenie nosí so sebou všade, kam sa pohne.

Väzeň Herodes nesedí vo väzení za svoje zločiny, hoci by si to zrejme zaslúžil. Navonok je slobodný a sám môže súdiť iných. No vo svojej hlave je väzňom, väzňom davu. "V tom čase kráľ Herodes položil ruky na niektorých príslušníkov Cirkvi a mučil ich. Jánovho brata Jakuba zabil mečom. A keď videl, že sa to Židom páči, rozkázal chytiť aj Petra." Kráľ, ktorý vo vážnych veciach rozhoduje podľa toho, čo sa páči ľudu, nie je kráľ. Nie je pevný, je slaboch. Mohol by byť dvorným šašom, ale za kráľa sa nehodí. Nikdy sa vo vážnych veciach nerozhoduj podľa toho, či sa to tvojmu okoliu bude páčiť, alebo nie. 

Naproti tomu väzeň Peter má aj vo väzení dobrý spánok, takže aj anjel vysloboditeľ má problém zobudiť ho. "Tu zastal pri ňom Pánov anjel a v miestnosti zažiarilo svetlo. Udrel Petra do boku, zobudil ho a povedal: „Vstaň rýchlo!“ A reťaze mu spadli z rúk." 
Peter je pevný. Je tam, kde má byť. Nerozhoduje sa podľa toho, čo sa páči väčšine. Rozhoduje podľa toho, čo žiada Kristus. Je skalou, na ktorej Kristus buduje svoju Cirkev. Urob Krista kľúčom svojich rozhodnutí a nasleduj ho. 

Väzeň Pavol. Aj Pavol, muž, ktorý píše list svojmu spolupracovníkovi Timotejovi (druhé čítanie), je väzeň. Je v cele v Ríme ako dajaký zločinec, všetci ho opustili a v čase písania listu je pri ňom iba Lukáš. Pavol čaká, že bude odsúdený a popravený. A predsa z jeho riadkov cítiť veľkú vnútornú slobodu. Pretože Pavol je bežec na dlhé trate a vie, že sa blíži k cieľu. Timotejovi píše: "Dobrý boj som bojoval, beh som dokončil, vieru som zachoval. Už mám pripravený veniec spravodlivosti, ktorý mi v onen deň dá Pán, spravodlivý sudca." Maj stále na zreteli cieľ svojho života. Najmä, keď sa boríš s ťažkosťami. Pomáha to.

Traja muži: zbabelec, ktorý sa rozhoduje podľa toho, čo sa páči davu, skala a bežec. Tým prvým sa už nebudem zaoberať, nemá nás totiž čo užitočné naučiť. Ale tí dvaja...

Peter a Pavol sú dvaja tak rozdielni chlapi, že ťažko nájsť niečo, čo by mali spoločné. Až sa zdá, že jediným spojivom medzi nimi je Kristus. Našťastie je to spojivo naozaj pevné. Peter prostý rybár bez vzdelania, Pavol ťažký intelektuál s diplomom z najprestížnejšej školy široko ďaleko. Povahou obaja búrliváci. Ich vzájomné konflikty sa Skutky apoštolov ani nepokúšajú ututlať. A predsa sú v Kristovi bratia a preto vždy hľadajú cestu zmierenia. Môže byť milión vecí, v ktorých sa odlišuješ od iných kresťanov. No skutočne dôležité je to miliónprvé, Kristus, ktorý nás spája. Sústreď sa na toho, ktorý spája, nie na toho, ktorý rozdeľuje. Mimochodom ten čo rozdeľuje sa volá Diabol.

Publikácie a pomôcky