Vyznanie

CR-12 NE A: Mt 10, 26-33

"Každého, kto mňa vyzná pred ľuďmi, aj ja vyznám pred svojím Otcom, ktorý je na nebesiach." Tento veľkorysý Ježišov prísľub, keď si uvedomíme do dôsledkov jeho obsah, by nás nemal nechať vlažných.
Čo to ale znamená "vyznať"? V tomto slove objavujem tri úrovne:
1. svedčiť o poznanom (poznanie) - v tomto zmysle vyznať Ježiša pred ľuďmi znamená svedčiť: poznám Ho. Inak povedané hovoriť a učiť o ňom.
2. svedčiť o milovanom (vzťah) - slovenčina používa slovo vyznanie aj spojení s hlbokým vzťahom. Vyznať niekomu lásku znamená priznať sa k nej, riskujúc aj výsmech alebo odmietnutie. Napriek tomu milujúci nemôže inak! Priznáva sa k svojej láske a keď je jeho súkromné a intímne vyznanie prijaté, potom svoju lásku k milovanej vyznáva aj navonok, pred inými (slová, gestá, postoje...). V tejto úrovni vyznať Ježiša znamená priznať sa verejne k nemu ako k milovanému.
3. svedčiť o uctievanom (božstvo) - napokon slovo vyznanie je aj náboženským termínom. V tomto zmysle vyznať Ježiša znamená svedčiť o tom, že Ježiš nie je len skvelý a inšpirujúci učiteľ (1. úroveň) s ktorým ma spája hlboký, dôverný vzťah (2. úroveň), ale že On je Pán, je jediným Bohom, tým, ktorému všetko patrí.

Opozitom od slova vyznať by mohlo byť zaprieť: "Toho, kto mňa zaprie pred ľuďmi, aj ja zapriem pred svojím Otcom, ktorý je na nebesiach,“ hovorí Ježiš na záver. Pri tých slovách som si spomenul na Petra na nádvorí veľkňazovho domu. Keď Ježiša zajali, viedli ho na zmanipulovaný súdny proces s vopred daným výsledkom, niektorí z okolostojacich spoznali v prizerajúcom sa Petrovi jeho učeníka. Vtedy Peter zapiera, tvrdí: Nepoznám toho človeka.
Mohlo to vyzeraj aj inak: Ja ho poznám, Ježiš nie je žiaden zločinec! (I.) Som jeho učeníkom, mám ho veľmi rád a on mňa tiež. (II.) Ľudia, čo to robíte! Veď  on je Boží Syn. (III.)

Napokon o pár rokov neskôr Peter vyznal Ježiša najpresvedčivejšie, ako len mohol. Položil za neho svoj život.

Publikácie a pomôcky