YOUCAT Prievodca prípravou na birmovku

V knihe Príprava na birmovku* z autorskej dielne tímu YOUCAT dostali farnosti kvalitné podklady pre prípravné kurzy pred prijatím sviatosti birmovania. Kniha je však len kniha a naši birmovaci nepatria medzi vášnivých čitateľov. Našťastie k nej existuje aj príručka pre animátorov** s metodikami a pomôckami na stretnutia birmovancov. Tento materiál je jej voľným a neúplným prekladom.

Preklad vznikol z potreby doplniť kurzy prípravy na prijatie sviatosti birmovania o ďalšie alternatívy a podnety a je k dispozícii len pre súkromnú potrebu Farnosti Žilina - mesto v nádeji, že sa čoskoro dočkáme kvalitného oficiálneho vydania.

Metodika a prílohy sú dostupné v priečinku pod textom. Postupne pribúdajú aj prezentácie a pracovné listy ku knihe.* Tie sú v priečinku YOUCAT-Sprievodca-Ďalšie materiály.

Priečinok: Metodika a prílohy


YOUCAT-Sprievodca-Ďalšie materiály