Výsledky vyhľadávania

Zobrazujú sa výsledky 1 – 10 z 22 pre výraz DOS:

DOS: Pôstne katechézy 11. 3. 2017, 5:19 používateľom Jozef Možiešik

Pôstne katechézy pre dospelých vychádzajú z liturgie pôstnych nedieľ v roku A. Postupne predstavujú Ježiša Krista ako človeka, Božieho Syna, zdroj živej vody, pravé svetlo, ktoré osvecuje každého človeka a ...

Články ‎>‎ DOS: Pôstne katechézy

DOS: Farnosť, to sú ľudia... 20. 1. 2017, 6:54 používateľom Jozef Možiešik

Podklady ku katechézam na tému farnosť, založeným na vízii farnosti ako spoločenstva putujúceho Božieho ľudu (spoločenstvo), ktorý spolu slávi (liturgia), je nositeľom prorockého poslania (svedectvo) a povolania k službe (diakonia ...

Články ‎>‎ DOS: Farnosť, to sú ľudia...

DOS: Večery o viere 30. 12. 2016, 13:14 používateľom Jozef Možiešik

Materiály na stretnutie

Články ‎>‎ DOS: Večery o viere

DOS: Služba lektora 30. 12. 2016, 13:14 používateľom Jozef Možiešik

Tento materiál slúžil ako podklad pre úvodné stretnutie s lektormi a je len v pracovnej verzii bez korektúr a potrebných úprav. Pred očami všetkých ľudí... Kňaz Ezdráš v prvý deň ...

Články ‎>‎ DOS: Služba lektora

DOS: Udri klinec po hlavičke 28. 4. 2019, 10:20 používateľom Jozef Možiešik

Udri klinec po hlavičke Charakteristika: Boh nikdy necúvne, nepodľahne pokušeniu, strach ho nezlomí, ako sa to tak často stáva nám slabým ľuďom. Možno aj preto strpel Kristus, aby bol pribitý ...

Články ‎>‎ DOS: Udri klinec po hlavičke

DOS: Modlitba za rodiny s rodinami... 22. 5. 2019, 1:22 používateľom Jozef Možiešik

Tretí májový víkend bol v Rodinkove víkendový pobyt pre náhradné rodiny. Okrem iného sme sa s rodinami aj modlili. Ako inak, za rodiny ;-) V skratke: Modlitba má tri časti. 1 ...

Články ‎>‎ DOS: Modlitba za rodiny s rodinami...

DOS: Cestou čností 6. 3. 2017, 8:09 používateľom Jozef Možiešik

V tomto školskom roku (2016/2017) sa na duchovných obnovách pre učiteľov ZŠ  sv. Andreja Svorada a Benedikta  venujeme formácii k čnostiam. Po úvodnej téme ( Hľa, dnes som predložil pred ...

Články ‎>‎ DOS: Cestou čností

DOS: Deň Pána 1. 1. 2017, 14:47 používateľom Jozef Možiešik

Podklady pre biblicko-liturgické stretnutia Deň Pána. Stretnutia sú zamerané na rozbor nedeľných liturgických textov. Metodika je k dispozícii v súbore  LIT_Deň Pána.pdf.

Články ‎>‎ DOS: Deň Pána

DOS: Dobrý Samaritán 15. 7. 2019, 1:09 používateľom Jozef Možiešik

Interpretácia ikony ( https://moziesik.blogspot.com/2019/07/chod-rob-aj-ty-podobne.html) "Istý človek zostupoval z Jeruzalema do Jericha." Podľa ikonopisca* je to vznešený muž. Podľa starobylej tradície ...

Články ‎>‎ DOS: Dobrý Samaritán

DOS: Kvitni tam, kde ťa Boh zasadil 15. 7. 2019, 1:14 používateľom Jozef Možiešik

Banery k tichej modlitbe, popis a aktivity priamo na obrázkoch.

Články ‎>‎ DOS: Kvitni tam, kde ťa Boh zasadil