Spolu kráčať cestou viery

Prípravný kurz pred prvou svätou spoveďou a prijímaním

Kurz Spolu kráčať cestou viery je určený pre rodičov a deti, pripravujúce sa na prvú svätú spoveď a prijímanie. K dispozícii sú katechézy pre rodičov a deti, podklady pre liturgické slávenia a ďalší katechetický materiál. Materiály si môžete stiahnuť z priečinku "KCV". Metodika je k dispozícii vo formáte PDF i EPUB, prílohy vo formátoch DOC a PDF a prezentácie ODP, PPT a PDF. Neskôr pribudnú pracovné listy pre deti.


Priečinok KCV


Možiešik, J., Bzdilíková B.; Spolu kráčať cestou viery - Uvedenie detí do života kresťanského spoločenstva, www.tvoj-strom.info, 2015.