Príručka myšištranta

Príručka pre malých miništrantov a veľkých animátorov...

Sprievodcom príručkou myšištrant myšiak Tarzícius. Miništrantom predstaví jednotlivé prvky liturgického priestoru, bohoslužobné predmety, knihy, oblečenie, povolania v Cirkvi, miništrantskú službu... jednoducho to, čo by mal správny miništrant vedieť. Súčasťou sú aj testy a tajničky, v ktorých si môže každý preveriť svoje schopnosti. Animátorov určite potešia pomôcky a metodický materiál na stretká.

Príručka je spracovaná formou webovej prezentácie a na jej správne použitie stačia bežné internetové prehliadače. V  prípade záujmu je CD dostupné na moziesik@gmail.com (cena: poštovné + prípadný dobrovoľný príspevok).

Vďaka pátrovi Arturovi Bilykovi CSsR je Príručka myšištranta dostupná aj pre mobily a tablety s OS Android. APPku si môžete nainštalovať zo stránky play.google.com. K dispozícii je slovenská i česká verzia.

Príručka myšištranta


Príručka myšištranta    Príručka myšištranta - kapitoly 


MOŽIEŠIK, J., Príručka myšištranta, Inštitút Communio, n.o., Žilina 2012, ISBN: 978-80-970613-7-1