old

Témy a dátumy

sivou kurzívou sú vypísané témy pre prvé a tretie nedele v mesiaci, vtedy je len omša bez katechézy a potrebujeme len námet pre kňaza na kázeň. Prvú nedeľu bude po omši agapé, tretiu divadlo.
Asi budete chcieť vidieť celé čítania, tak tu sú (KLIK). Takže si vyberte a pripíšte k svojej téme meno. 1. 01C_ADV – I. – 02.12. Eschatológia – vzpriamte sa, zodvihnite hlavu, lebo sa blíži vaše vykúpenie. 
 2. 02C_ADV – II. – 09.12. Ján Krstiteľ – hlas volajúceho na púšti... - Janka Macášková
 3. 03C_ADV – III. – 16.12. Ján Krstiteľ – čo máme robiť? 
 4. 04C_ADV – IV. – 23.12. Mária u Alžbety - Jožko Možiešik
 5. 01C_VIA – V. – 30.12. Svätá rodina – 12. ročný Ježiš v chráme - Božka Bzdilíková
 6. 00C_VIA – I. – 06.01. Zjavenie Pána
 7. 01C_CR – II. – 13.01. Krst Pána – Ježišov krst v Jordáne - Janka Macášková
 8. 02C_CR – III. – 20.01. Svadba v Káne 
 9. 03C_CR – IV. – 27.01. List pre Teofila 
 10. 04C_CR – I. – 03.02. Ježiš v Nazaretskej synagóge 
 11. 05C_CR – II. – 10.02. Galilejskí rybári, zatiahni na hlbinu - Zuzka Michaľaková
 12. 01C_PÔ – III. – 17.02. Pokúšanie na púšti 
 13. 02C_PÔ – IV. – 24.02. Premenenie na vrchu – toto je môj vyvolený Syn, počúvajte ho. 
 14. 03C_PÔ – I. – 03.03. Podobenstvo o figovníku – Boh nám dáva čas, aby sme začali prinášať ovocie. 
 15. 04C_PÔ – II. – 10.03. Podobenstvo o márnotratnom synovi. 
 16. 05C_PÔ – III. – 17.03. Ježiš a cudzoložná žena – ani ja ťa neodsudzujem. 
 17. 06C_PÔ – IV. – 24.03. Kvetná nedeľa – Pašie. 
 18. 01C_VN – V. – 31.03. Veľkonočná nedeľa – Mária Magdaléna, Peter a Ján pri hrobe - vzkriesenie - Zuzka Michaľaková
 19. 02C_VN – I. – 07.04. Tomáš a Vzkriesený Pán 
 20. 03C_VN – II. – 14.04. Zázračný rybolov v Galilei - Marcela Pekárová
 21. 04C_VN – III. – 21.04. Moje ovce počúvajú môj hlas 
 22. 05C_VN – IV. – 28.04. Podľa toho spoznajú všetci, že ste moji učeníci, ak sa budete navzájom milovať. - Božka Bzdilíková
 23. 06C_VN – I. – 05.05. Kto ma miluje, bude zachovávať moje slovo; prídeme k nemu a urobíme si uňho príbytok. 
 24. 07C_VN – II. – 12.05. Ježišova veľkňazská modlitba - Janka Macášková
 25. 08C_VN – III. – Turíce – Prijmite Ducha Svätého
 26. 09C_CR – I. – 02.06. Stotníkov sluha 
 27. 10C_CR – II. – 09.06. Vzkriesenie Naimského mládenca - Zuzka Michaľaková
 28. 11C_CR – III. – 16.06. Pomazanie Ježišových nôh 
 29. 12C_CR – IV. – 23.06. Za koho ma pokladajú zástupy? 
 30. 13C_CR – V. – 30.06. Pôjdem za tebou všade, kam pôjdeš. - Marcela Pekárová

=    02C_VIA – Tým, ktorí ho prijali, dal moc stať sa Božími deťmi... (nebude v 2013)
=    00C_CR – IV. – Najsvätejšia Trojica (nebude katechéza, hody ZA) 
=    06C_CR – Blahoslavenstvá. (nebude v 2013
=    07C_CR – Milujte svojich nepriateľov. (nebude v 2013
=    08C_CR – Brvno v oku brata.(nebude v 2013)

Comments