IV. Pôstna nedeľa, rok A, nedeľná modlitba v rodine, kategória DET:

1. Príprava

Prestrite sviatočný obrus na stolík, položte naň kríž, vedľa neho sviece a Sväté písmo, z ktorého budete čítať. Príslušné miesta z Písma si označte záložkami. Knihu použite aj vtedy, ak si budete pomáhať vytlačenými textami či tabletom. Texty čítaní nájdete na lc.kbs.sk, alebo aj v prílohe tohto dokumentu. Pripravte si piesne. K téme sa hodí aj pieseň Otvor mi oči Duch Svätýnápev: www.youtube.comtext a akordy: https://supermusic.cz. Vystrihnite, vymaľujte a zlepte obrázky z prílohy  alebo použite tento, návod k nájdete na www.youtube.com/watch?v=GTR75pNZUSw. Pripravte si aj šatku na zaviazanie očí a predmety, ktoré budete potrebovať k úvodnej aktivite.

2. Aktivita pre deti

Môžete začať aktivitkou, pri ktorej si deti uvedomia dôležitosť zraku. Tým budú uvedené aj do témy liturgie. Ako na to? Jednému z detí zaviažte oči. Jeho úlohou bude bez pomoci zraku uhádnuť pár vecí:

  1. Predmet. Začnite niečím ľahším, podľa veku dieťaťa, podajte mu lyžičku, varechu, mydlo… Proste veci, ktoré sa dajú uhádnuť pomocou hmatu. Potom to môžete skomplikovať niečím, k čomu treba aj čuch alebo chuť, kocka cukru, mydlo, podľa toho, čo sa hodí pre vaše dieťa, ale pozor, až nebublinkuje celý deň :-)
  2. Človek. Druhá úloha bude ťažšia. Nechajte dieťa, nech pomocou hmatu zistí, koho má pred sebou. Starším deťom môžete nechať ohmatať tvár, skoro dospelákom ruky.
  3. Pocit. A čo tak hmatom určiť, či sa mama hnevá alebo smeje?
  4. Farba. A na záver dajte zopár predmetov, ktoré sa odlišujú len farbou (napríklad kocky lega, vrchnáky z fliaš…) do misky. Dieťa má za úlohu vybrať všetky, ktoré sú napríklad červené. Samozrejme, že výsledok závisí len od náhody alebo schopnosti okolia našepkávať. Ale mali by ste ho nejako odmeniť, najlepšie sladko.

Človeku, ktorý nevidí, sa žije naozaj ťažko. Strašne veľa vecí nepozná. Nevie ako vyzerá slnko, modrá obloha a zelené listy. Nevie, či sa druhý človek smeje alebo hnevá. Dokonca nevie ani to, či na semafore práve svieti červená, oranžová alebo... Deti môžu doplniť farbu

Dnes si budeme čítať o takom človeku, o nevidiacom, ktorý bol slepý od narodenia.

3. Začíname

Predsedajúci (ten, kto spoločnú modlitbu vedie, ďalej len P) začne prežehnaním. Potom pokračuje modlitbou za otvorenie zmyslov.1 Na miestach označených + sa každý poznačí krížikom na perách, očiach a pod.

P: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. O: Amen.

P:  + Pane, otvor naše pery a naše ústa budú ohlasovať tvoju slávu.

P:  + Pane, otvor naše oči, aby videli tvoje skutky a potreby druhých ľudí.

P:  + Pane, otvor naše uši, aby sme počuli tvoje slovo a nárek biednych.

P:  + Pane, otvor naše nosy, aby sme vnímali životodarnú vôňu poznania o Kristovi.

P:  + Pane, otvor náš rozum, aby sme rozumeli tebe a tvojmu slovu.

P:  + Pane, otvor naše srdcia, aby sme ti vytvorili miesto, hľadali ťa a nachádzali vo všetkom.

P:  + Pane, otvor naše ruky, sme od teba všetko od teba prijímali a radostne dávali druhým.

3. Čítame zo Svätého písma

Po modlitbe nasleduje počúvanie Božieho slova. Podľa uváženia prečítajte všetky čítania, alebo aspoň evanjeliovú stať. Žalm s notami a nápevom nájdete aj tu: https://www.youtube.com, môžete si ho spolu zaspievať. Prednes čítaní zverte radšej dospelým. Lektor prednesie čítanie stojac otočený k ostatným. Pri čítaní evanjelia sa postavia všetci. Ak sa vám zdajú texty pre vaše deti pridlhé, prečítajte len evanjelium.

P: Teraz budeme počúvať čítanie z Božieho slova.

4. Počúvame

Po prečítaní prerozprávajte príbeh s deťmi za pomoci skladacieho obrázka. Napríklad: 

Práve sme počúvali rozprávanie o mužovi, ktorý bol nevidiaci. Už sa taký narodil.

Deti môžu vymenovať, čo všetko nevidel. Ukážte im obrázok muža so zatvorenými očami.

Jedného dňa toho muža stretol Ježiš a urobil pre neho zázrak.

Deti popíšu, ako to pokračovalo, urobil blato (priklopte mu oči rukami) a poslal ho umyť sa.

Keď sa umyl, videl.

Otvorte obrázok tak, aby bolo vidno muža s otvorenými očami. Deti môžu uvažovať nad tým, čo videl. Umýval sa v rybníku, takže mohol vidieť svoju tvár v odraze na hladine, ryby, kačky, trávu, oblaky…

Ale najlepšie na celom príbehu je, že ten muž konečne videl a spoznal Ježiša a stal sa jeho priateľom. Aj keď farizeji Ježiša nepoznali a považovali ho za podvodníka, tento muž mu veril. Aj mu to na konci povedal: „Verím, Pane,“ a klaňal sa mu.

5. Vyznávame svoju vieru

P: Aj my mu veríme, vyznajme svoju vieru.

Nasleduje spoločné vyznanie viery...

6. Prosíme

Po Verím v Boha nasledujú prosby. Môžete použiť tieto z nedeľnej liturgie alebo zostaviť svoje vlastné.

P: Bratia a sestry, veríme v jednorodeného Božieho Syna, ktorý prišiel na svet, aby ľudia mali život v hojnosti. Prednesme mu svoje prosby:

  1. Modlime sa za veriacich, aby láskou a modlitbami napomáhali obrátenie hriešnikov. O: Prosíme ťa, vyslyš nás.
  2. Modlime sa za chorých, aby svoje utrpenie spájali s utrpením Krista na kríži.
  3. Modlime sa za katechumenov, aby sa horlivo pripravovali na prijatie sviatostí.
  4. Modlime sa za nás tu prítomných, aby sme sa starali aj o spásu svojich blízkych.
  5. Modlime sa za zosnulých, aby boli prijatí medzi zástupy vyvolených v nebi.

7. Voláme k Otcovi

P: Ak chceme volať Boha naším Otcom, musíme si navzájom odpustiť. Buďme ako jedna rodina a spoločne sa modlime. 

O: Otče náš...

8. Zvolávame požehnanie

Predsedajúci ukončí modlitbu požehnaním z Liturgie hodín. Všetci sa prežehnajú.

P: Nech nás žehná Pán, nech nás chráni od zlého a nech nás privedie do večného života.

O: Amen.


Čítania

Prvé čítanie
L: Čítanie z Prvej knihy Samuelovej

Pán povedal Samuelovi: „Naplň si roh olejom a choď! Posielam ťa do Betlehemu k Izaimu, lebo spomedzi jeho synov som si vyhliadol kráľa.” Keď Samuel prišiel k Izaimu a videl Eliaba, povedal si: „Toto je iste Pánov pomazaný.” Ale Pán povedal Samuelovi: „Nehľaď na jeho tvár ani na výšku postavy; tohoto som si nevybral. Ja nehľadím ako človek. Človek vidí iba vonkajšok, ale Pán vidí do srdca.” Izai predviedol Samuelovi sedem svojich synov, ale Samuel povedal: „Pán si z týchto nevyvolil ani jedného.” A Samuel povedal Izaimu: „Sú to všetci tvoji synovia?” On odpovedal: „Ešte chýba najmenší, ten pasie ovce.” Samuel povedal Izaimu: „Pošli poň a priveď ho; ani si nesadneme k stolu, kým nepríde.” Poslal teda poň a priviedol ho; bol ryšavý, mal pekné oči a príjemný vzhľad. A Pán povedal: „Vstaň, pomaž ho, to je on.” Sameul vzal roh s olejom a pomazal ho uprostred jeho bratov. A od toho dňa pôsobil na Dávida duch Pánov.

L: Počuli sme Božie slovo. O: Bohu vďaka.

Žalm
L: Pán je môj pastier, nič mi nechýba.

L: Pán je môj pastier, nič mi nechýba; pasie ma na zelených pašienkach. Vodí ma k tichým vodám, dušu mi osviežuje. – O.

L: Vodí ma po správnych chodníkoch, verný svojmu menu. I keby som mal ísť tmavou dolinou, nebudem sa báť zlého, lebo ty si so mnou. Tvoj prút a tvoja palica, tie sú mi útechou. – O.

L: Prestieraš mi stôl pred očami mojich protivníkov. Leješ mi olej na hlavu a kalich mi napĺňaš až po okraj. – O.

L: Dobrota a milosť budú ma sprevádzať po všetky dni môjho života. A budem bývať v dome Pánovom mnoho a mnoho dní. – O.

Druhé čítanie
L: Čítanie z Listu svätého apoštola Pavla Efezanom

Bratia, kedysi ste boli tmou, ale teraz ste svetlom v Pánovi. Žite ako deti svetla! Ovocie svetla je v každej dobrote, spravodlivosti a pravde. Skúmajte, čo sa páči Pánovi, a nemajte účasť na jalových skutkoch tmy, radšej ich odhaľujte, lebo to, čo oni potajomky robia, je hanba aj hovoriť. Ale všetko, čo sa odhalí, svetlo vynesie najavo, a všetko, čo je zjavné, je svetlo. Preto hovorí: „Prebuď sa, ty, čo spíš, vstaň z mŕtvych a bude ti svietiť Kristus!”

L: Počuli sme Božie slovo. O: Bohu vďaka.

Evanjelium
P: Počúvajme slová evanjelia podľa Jána
Všetci sa postavia a lektor prednesie čítanie (bez úvodu a záveru). Potom si všetci sadnú.

L: Ako Ježiš šiel, videl človeka, ktorý bol od narodenia slepý. Napľul na zem, urobil zo sliny blato, blatom mu pretrel oči a povedal mu: „Choď, umy sa v rybníku Siloe,” čo v preklade znamená: Poslaný. On šiel, umyl sa a vrátil sa vidiaci. Susedia a tí, čo ho predtým videli žobrať, hovorili: „Nie je to ten, čo tu sedával a žobral?” Jedni tvrdili: „Je to on.” Iní zasa: „Nie je, len sa mu podobá.” On vravel: „Ja som to.” Zaviedli ho, toho, čo bol predtým slepý, k farizejom. Ale v ten deň, keď Ježiš urobil blato a otvoril mu oči, bola práve sobota. Preto sa ho aj farizeji pýtali, ako to, že vidí. On im povedal: „Priložil mi na oči blato, umyl som sa a vidím.” Niektorí farizeji hovorili: „Ten človek nie je od Boha, lebo nezachováva sobotu.” Iní vraveli: „Ako môže hriešny človek robiť takéto znamenia?” A rozštiepili sa. Znova sa teda pýtali slepého: „Čo hovoríš o ňom ty? Veď tebe otvoril oči!?” On odpovedal: „Je prorok.” Povedali mu: „Celý si sa v hriechoch narodil a nás poúčaš?!” A vyhnali ho von. Ježiš sa dopočul, že ho vyhnali, vyhľadal ho a povedal mu: „Ty veríš v Syna človeka?” On vravel: „A kto je to, Pane, aby som v neho veril?” Ježiš mu povedal: „Už si ho videl – a je to ten, čo sa rozpráva s tebou.” On povedal: „Verím, Pane,” a klaňal sa mu.