Slávenie veľkonočného trojdnia v rodinách

Kategórie DET: DOS: LIT:


Nepredstaviteľné sa žiaľ stalo skutočným a tento rok nemôžeme sláviť Veľkú noc spoločne v našom kostole. To však neznamená, že Veľká noc nebude, ani že ju nebudeme sláviť. Len všetko bude inak, než sme zvyknutí. Obrady veľkého týždňa sa budú konať aj v našom kostole, no s vylúčením verejnosti, bez procesií, Božieho hrobu, bdenia v kostole či slávnostného požehnania ohňa na vigíliu. Niektoré z obradov budete môcť sledovať prostredníctvom internetu na našej farskej stránke a na www.youtube.com.

Zároveň vás pozývame k sláveniu Trojdnia v rodinách. Česká liturgická komisia pripravila sériu videí s viacerými námetmi. Postupne ich budeme pridávať aj s príslušnými textami v slovenčine. Vo videu zaznie pozvanie k modlitbe liturgie hodín. V slovenčine je dostupná na stránke https://lh.kbs.sk, dispozícii sú aj aplikácie pre Android a iPhone. Niektoré dni bude modlitba prenášaná online, takže sa môžu pridať aj tí, ktorí sa breviár modliť zatiaľ nevedia. Tiež si môžete prečítať čítania, ktoré sú pre liturgiu určené. Texty nájdete na https://lc.kbs.sk.