Články‎ > ‎

MLA: Úcta v (k) mojej rodine

uverejnené 30. 12. 2016, 12:22 používateľom Jozef Možiešik   [ aktualizované 30. 12. 2016, 13:17 ]

Tento materiál slúžil ako podklad pre formačné stretnutie birmovancov a je len v pracovnej verzii bez korektúr a potrebných úprav.


Základom témy je štvrté pravidlo dekalógu „Cti otca svojho i matku svoju,“ interpretované však širšie, všeobecne ku všetkým vo vzťahu k autoritám. Prvú časť tvorí rozbor ikony svätej rodiny (príloha), na podklade ikony predstavíme kresťanské chápanie rodiny ako miesta dozrievania a rastu. V druhej časti sa kladie dôraz na samotné prikázanie úcty. Tretia časť si vyžaduje zvlášť citlivý prístup, pretože je veľmi osobná. Jej osou je otázka: Ako si ctiť tých, ktorí si to nezaslúžia? Téma by mala smerovať k rozhodnutiu rešpektovať autority. Na doplnenie odporúčam film Vzoprieť sa obrom.
Metodika na stiahnutie (klik). 

KTX_BIRM_Úcta v ‎(k)‎ mojej rodine.pdf NÁHĽAD DOKUMENTU