Tak blízko (v) nás

Boh je tak blízko nás, tak začína refrén jednej piesne. A ako končí? Vyznaním prežitého, totiž že Boj je v nás. Chce sa mi spojiť to do jedinej vety: Boh je tak blízko (v) nás. Práve to sa deje pri modlitbe. Boh je blízko dvojakým spôsobom.

Ponúkame vám zopár námetov na spoločnú modlitbu. Ide o súbor nesúrodých :-) textov, ktoré vznikli v priebehu posledných 10 rokov ako impulzy pre spoločné modlitby na rôznych miestach, pre rôzne príležitosti a pre rôzne skupiny veriacich.

Väčšina poslúžila pri adoráciách vo farnostiach ako prvotný impulz, ktorý mal naštartovať spontánnu modlitbu prítomných. Preto všetky námety končia odporúčaním typu: Teraz nasledujú prosby, chvály, vďaky, Chváloslovie a požehnanie...

Dnes by sme to (autori) určite robili inak. No nevidíme dôvod robiť nejaké zásadné redakčné úpravy či korektúry (vrátane tých gramatických:-). Texty nezverejňujeme preto, aby sme podali nejaké ucelené dokonalé adoračné texty. Chceme len ponúknuť to, čo nám pomohlo a robíme to v nádeji, že to pomôže aj iným. 

Ponúkame nedokončený polotovar a je len a len na vás či a čo z neho uvaríte. Aj keď k modlitbe sa asi toto prirovnanie veľmi nehodí. Všetky texty nájdete v priečinku, v súbore LIT_Tak blízko (v) nás.pdf. Pri niektorých sme použili aj prezentácie, tie sú samozrejme v priečinku tiež.

LIT-Tak blízko ‎‎‎(v)‎‎‎ nás