Príprava na birmovku

Existuje viacero modelov prípravy mladých na prijatie sviatosti birmovania, v závislosti od vízie farnosti, jej možností a samozrejme v závislosti od birmovancov samotných.

Katechézy v tomto modeli vychádzajú z metodickej príručky ŠELINGA, J., Spoločne objavujeme dar I.,II., III., Nitra 2003-2005.  K dispozícii sú prezentácie k väčšine tém (priečinok prezentácie). Okrem toho ponúkame aj niekoľko pomôcok pre administráciu, vhodné najme pri väčšom počte birmovancov. Samotný projekt je popísaný v metodike, ktorá sa pred každým novým kurzom aktualizuje a prispôsobuje zmeneným podmienkam. Odporúčam tiež model, založený na YOUCAT - Príprava na birmovku.

Projekt prípravy birmovancov

Administrácia (Prihlášky, birmovné lístky, dotazníky...)

Prezentácie k jednotlivým témam

YOUCAT - Sprievodca prípravou na birmovku