Články‎ > ‎

Pri prameni živej vody

uverejnené 14. 3. 2020, 10:23 používateľom Jozef Možiešik   [ aktualizované 15. 3. 2020, 2:33 ]

Kategória DET: Deti, rodina

Aj keď nemôžeme túto nedeľu sláviť spoločne, bolo by škoda, keby sa vaša rodina nestretla s Ježišom pri studni v samárijskom meste Sychar. Pripravili sme pre vás námet na nedeľnú modlitbu. Aj s aktivitkou... Ak sa pridáte, môžete nám poslať fotku na FB.


1. Pripravíme miesto

Prestrite sviatočný obrus na stolík, položte naň kríž, vedľa neho sviece a Sväté písmo, z ktorého budete čítať. Príslušné miesta z Písma si označte záložkami. Knihu použite aj vtedy, ak si budete pomáhať vytlačenými textami či tabletom. Texty čítaní nájdete na lc.kbs.sk, alebo aj v prílohe tohto dokumentu. Dnes budeme potrebovať aj svätenú vodu, nalejte ju do misky, položte na stolík aj s vetvičkou na pokropenie.

Pripravte si zopár piesní. Môže vám pomôcť aj online spevník na stránke www.spevnik.saleziani.sk. Ak máte malé deti, vyberte si kategóriu „detské“. Ku všetkým piesňam sú tam uvedené akordy, niekde nájdete aj noty, audionahrávky alebo videá. Pre maličkých sa hodia aj ukazovačky, nejaké nájdete napríklad tu: www.youtube.com. Ak si trúfate zaspievať žalm, noty a nahrávka sú na youtube tiež.

S menšími deťmi môžete ešte pred modlitbou vystrihnúť a vymaľovať postavy Ježiša a samaritánky, vyrobiť si studňu a celú scénu príbehu. V prílohe sú biblické citáty, ktoré treba vytlačiť, postrihať a vložiť do studne. A možno sa vám zíde aj omaľovánka

2. Začíname

Jeden z dospelých, najlepšie otec alebo mama, bude predsedať domácej liturgii. Preto ho budeme volať predsedajúci, alebo si v texte pomôžeme len písmenom „P“. A ostatní budú „O“.

 • P: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
 • O: Amen.
 • P: Dobrý Bože, príjmi našu dnešnú modlitbu, buď s nami a ochraňuj ľudí tejto krajiny.
 • O: Amen.
 • P: Naše hriechy nás ohrozujú podobne ako vírus. Teraz poprosme Pána Ježiša, aby nás od nich očistil pokropením touto požehnanou vodou. Pane, očisti nás od všetkých previnení.
 • O: Pane, očisti nás od všetkých previnení.

Predsedajúci všetkých pokropí požehannou vodou, každý sa pri tom prežehná.

 • P: Nech nás všemohúci Boh očistí od hriechov, nech nás posvätí, aby sme mohli čerpať od neho, prameňa živej vody posilu do ďalších dní.
 • O: Amen.

3. Čítame zo Svätého písma

Podľa uváženia prečítajte všetky čítania, alebo aspoň evanjeliovú stať. Žalm s notami a nápevom nájdete na youtube.com, môžete si ho spolu zaspievať. Celé texty čítaní sú uvedené v prílohe. Súradnice: 1. čítanie Ex 17,3-7; žalm 95,1-2.6-7.8-9; 2. čítanie Rim 5,1-2.5-8; evanjelium Jn 4,5-42 alebo kratšie Jn 4, 5-15.19b-26.39a.40-42

 • P: Teraz budeme počúvať čítanie z Božieho slova.

4. Počúvame

P: Obyvatelia mesta Sychar to mali ťažšie ako my. Nemali vodovod. Ba väčšina z nich nemala ani vlastnú studňu. A tak si museli všetku vodu na pitie, varenie či umývanie priniesť zo spoločnej studne na námestí. Len si to predstav, musela to byť poriadna drina. Táto žena, volá sa Fótiné (po slovensky by sme ju mohli nazvať Svetlana), musí byť poriadne smädná, keď ide po vodu cez tú najväčšiu horúčavu.

Ak ste si pripravili studňu a obrázky, deti môžu  formou krátkeho divadielka zopakovať priebeh stretnutia pri studni. J znamená Ježiš, S samaritánka ;-)

 • J: Dobrý deň.
 • S: Dobrý deň, cudzinec.
 • J: Daj mi prosím trochu vody, lebo nemám svoj džbán.
 • S: Ako si môžeš ty, Žid, pýtať vodu odo mňa, Samaritánky?
 • J: Keby si poznala Boží dar a vedela, kto je ten, čo ti hovorí: ‚Daj sa mi napiť,‘ ty by si poprosila jeho a on by ti dal živú vodu.
 • S: Veď nemáš ani vedro. Odkiaľ máš teda živú vodu?
 • J: Každý, kto pije túto vodu, bude znova smädný. Ale kto sa napije z vody, ktorú mu ja dám, nebude žízniť naveky. A voda, ktorú mu dám, stane sa v ňom prameňom vody prúdiacej do večného života.
 • S: Pane, daj mi takej vody.
 • P: Aj nám chce dať Ježiš takú špeciálnu „vodu“, vďaka ktorej môžeme prísť do neba. Sú ňou jeho slová, ktoré nám hovorí vo Svätom písme. Každý deň toho týždňa si večer pri spoločnej modlitbe vytiahneme jeden veršík, prečítame si ho a porozprávame sa o ňom. Tak budeme čerpať od Pána Ježiša.

5. Vyznávame svoju vieru

 • P: Aj keď je mnoho vecí inak, ako by sme chceli, aj keď máme strach, veríme Pánu Bohu. Preto vyznajme svoju vieru.
Nasleduje spoločné vyznanie viery...

6. Prosíme

Po Verím v Boha nasledujú prosby. Môžete použiť tieto z nedeľnej liturgie, alebo si zostaviť svoje vlastné.

P: Pán Ježiš si pýtal vodu od Samaritánky, aby mohol utíšiť jej smäd po viere a jej srdce zapáliť ohňom lásky. Prosme ho aj my o duchovné dary nielen pre seba, ale aj pre celý svet. Volajme: Ježišu, Kráľu, vyslyš nás.

 • 1. Modlime sa za Cirkev, aby hlásala ukrižovaného Krista, ktorý je Božou mocou a múdrosťou.
 • 2. Modlime sa za kresťanov, aby verne zachovávali Božie prikázania.
 • 3. Modlime sa za ľudí, ktorí úprimne hľadajú Boha, aby ich ten, ktorý pozná ľudské srdce, pritiahol k sebe.
 • 4. Modlime sa za hriešnikov, aby si vedeli usporiadať svoj vzťah s Bohom a s Cirkvou.
 • 5. Modlime sa za nás tu prítomných, aby sme očistili svoje srdcia od zlých náklonností a vrátili sa na cestu, ktorú nám ukazuje Pán Ježiš.
 • 6. Modlime sa za zosnulých, aby sa v nebeskom kráľovstve tešili z večnej blaženosti.

7. Voláme k Otcovi

 • P: Ak chceme volať Boha naším Otcom, musíme si navzájom odpustiť. Buďme ako jedna rodina a spoločne sa modlime.
 • O: Otče náš...

8. Zvolávame požehnanie

Predsedajúci ukončí modlitbu požehnaním z Liturgie hodín. Všetci sa prežehnajú.

 • P: Nech nás žehná Pán, nech nás chráni od zlého a nech nás privedie do večného života.
 • O: Amen.

Príloha: Metodika, čítania, obrázky, citáty...  A ešte studňa vo verzii 3D, vystrihnúť, vymaľovať, poohýbať a zlepiť.