Kategória DOS: dospelí LIT:

Cesta svetla

Naša viera sa často prirovnáva k ceste, k putovaniu životom. Tak vznikli aj pobožnosti, ktoré majú charakter cesty a vedú nás odniekiaľ niekam. Najznámejšou je Krížová cesta, na ktorej sprevádzame Ježiša jeho utrpením, od zajatia po hrob. No hrob nie je koniec a krížová cesta nie je slepá ulica. Len od hrobu ďalej má nové meno, Cesta svetla. Začína pri hrobe, z ktorého vyráža výbuch radosti z Kristovho zmŕtvychvstania a vrcholí na vrchu Tábor. Alebo vo večeradle, vyliatím Ducha Svätého.

Cesta svetla

Pobožnosti na Veľkonočné trojdnie

Biela sobota: Sedem slov z kríža

Na Veľký piatok či Bielu sobotu prichádzame k Božiemu hrobu na individuálnu poklonu. Tento rok takú možnosť nemáme. Preto vás pozývame rozjímať nad poslednými Ježišovými slovami.

Pobožnosť na Veľký piatok alebo Bielu sobotu

  • Text: Veľký týždeň a Veľkonočné trojdnie. Trnava: SSV, 2005, s. 178-186.

Zelený štvrtok: Večer s Ježišom, ktorý sa pre nás krvou potil

Po svätej omši na pamiatku Poslednej večere na Zelený štvrtok zvyčajne ešte strávime nejaký čas v kostole, v tichu, akoby sme doprevádzali Ježiša z večeradla do Gestemanskej záhrady. Tam Ježiš strávil posledné hodiny pred svojim umučením. Bdel, modlil sa, prosil o silu do toho, čo mal pred sebou, obnovoval svoje rozhodnutie plniť vždy a za každých okolností vôľu nebeského Otca.

Tento rok strávime Zelený štvrtok doma. Spoločný čas so svojou rodinou môžete venovať aj pobožnosti Večer s Ježišom, ktorý sa pre nás krvou potil, ktorú sme pre vás pripravili.

Pobožnosť na Zelený štvrtok

  • Text: Veľký týždeň a Veľkonočné trojdnie. Trnava: SSV, 2005, s. 91-104.

Krížové cesty v prezentáciách

  • Krížová cesta s pápežom Františkom, Trnava: Dobrá kniha, 2016. Hudba: Bolestivá Matka, Komorný spevácky zbor pri Chráme Božej Múdrosti vo Svidníku, 2019.
  • Krížová cesta v čase epidémie
  • Krížová cesta "Život je najväčší dar"
  • Krížová cesta s pátrom Piom. Bratislava, Kapucíni na Slovensku, 2011.
  • Krížová cesta s blahoslavenou Zdenkou. Trnava: KON-PRESS, 2011.
  • Krížová cesta "Hanba". www.modlitba.sk.

Krížová cesta Sedembolestnej


Krížová cesta s pápežom Františkom


Krížová cesta "Epidémia"


Krížová cesta "Život"Krížová cesta s pátrom Piom


Krížová cesta s blahoslavenou Zdenkou


Krížová cesta "Hanba"