Články‎ > ‎

Jonáš

uverejnené 4. 12. 2019, 2:11 používateľom Jozef Možiešik   [ aktualizované 4. 12. 2019, 2:48 ]

Autorka: Mgr. Marta Vojčiňáková, kresby: Bc. Ľubka Franeková        Kategógia: DET: Deti

Cieľ:    Oboznámenie sa s príbehom proroka Jonáša, práca s biblickým textom hravou, súťažnou formou. Uvedomenie si potreby modliť sa a mať na to pokojné miesto.

Pomôcky: Sväté písmo – kniha proroka Jonáša alebo vytlačený text • Ryba „na kartóne“ – veľká ryba nakreslená na kartóne s vystrihnutým otvorom  Závesné kartičky pre jednotlivé dvojice/trojice  Úlohy s otázkami, tajničkou  Nápisy miest – Taršiš, Joppe, Ninive  Baliaci papier  Modelovacia hmota • Písacie potreby • Figúry postáv z príbehu – Jonáš, Pán, kapitán, kráľ Ninive, Ninivčan a námorník (počet Ninivčanov a námorníkov je taký, aby spolu s Jonášom, Pánom, kapitánom a kráľom dali súčet počtu žiakov = každé dieťa si nájde postavičku :-)

Prílohy: metodika  prezentácia  príloha 1  príloha 2  príloha 3

Priestorové zabezpečenie a príprava: 

Aktivita je realizovaná v budove, kde je viacero miestností. My sme využili:

 • knižnicu – ako východiskovú i záverečnú miestnosť,
 • počítačovú učebňu,
 • triedu tretiakov,
 • triedu štvrtákov,
 • triedu deviatakov, kde bol ukrytý ryba – poklad.

Triedy/miestnosti boli na kartičke pomenované tak, aby deti museli uvažovať, kam majú ísť. Samozrejme aktivitu je možné realizovať aj na ihrisku, v lese, na školskom dvore... Pred začiatkom aktivity sa rozložia a umiestnia v triedach úlohy, postavy i samotná ryba = poklad.


Modlitba 

Slovo poklad je tak tajomné. Pane, vieme, že sme tvojím pokladom a chceme, aby život s Tebou a láska k Tebe bola naším najväčším pokladom. Nebeským pokladom. Tým pokladom, ktorý chceme stále hľadať a vlastniť. Amen

Uvedenie do témy

 • Kto sa rád zabáva?
 • Kto rád hráva hry?
 • Kto rád odhaľuje tajomstvá?

Ak ste to vy, tak ste tu správne. Na to, aby sme dnešný poklad našli, si potrebujeme prečítať tento text. Rozdelíme sa do dvojíc, resp. trojíc.

Deti dostanú kartičku svojho družstva. Na kartičku si môžu pripevniť motúz, aby ju mohli nosiť zavesenú na krku alebo ju voľne nosia so sebou. Deti si v tichosti čítajú celý text knihy proroka Jonáša, teda krásny bonus, už budú mať prečítanú celú jednu knihu zo Svätého písma. 

4. miestnosti – 4 úlohy

Podľa popisu na kartičke deti odchádzajú do 1. miestnosti, kde nájdu úlohu a riešia ju. Okrem úloh na čítanie biblického textu a práce s ním, v každej miestnosti musia nájsť jedno písmeno. Písmená si zapisujú do kartičky. Z písmen v závere zložia slovo. 

Družstvá boli rozoslané a išli sme na to...

 1. miestnosť – úlohy typu Kde? Komu? Prečo? Koľko? Aké?  ...
 2. miestnosť – úlohy typu Kto povedal tento výrok a komu ho povedal?
 3. miestnosť – riešenie tajničky a hľadanie postavy z príbehu 
 4. miestnosť – návrat do východiska – modelovanie postavy, tvorba mapy, prerozprávanie príbehu.  

Po vyriešení všetkých úloh v 1.-3. miestnosti sa deti vrátia naspäť do knižnice. Modelujú postavičku, ktorú našli. Z baliaceho papiera vytrhajú mapu. Na mape umiestnia nápisy Ninive, Joppe, Taršiš. Rozložia vymodelované postavičky a hrajú príbeh. Prídu však na to, že im ešte niečo chýba. 

Podľa ústne zadaných indícií odchádzajú do miestnosti, kde je ukrytá ryba. 

A ešte poklad

V miestnosti je ryba s kruhovým otvorom v bruchu. 

Záver

Dnes sme spoznávali Jonáša. Poslanie, ktoré dostal, cítil ako náročné. Aj my sa občas tak cítime. Myslíme si, že máme toho veľa a chceme utiecť. Pred učením, pred povinnosťami, pred... Môžeme vyzvať deti, aby doplnili. 

Neveríme si, že to zvládneme. Niekedy sa nám ani nechce uvažovať o tom. Hľadáme skratky, výhovorky. Chceme ísť na všetko „po svojom“. 

Jonáš až v úzkostiach oslovil Pána a prosil ho o pomoc a ochranu. A tak sa miestom jeho modlitby stala ryba, z ktorej nevedel uniknúť, ale súčasne ho chránila. Nájdime si aj my také miesto.

A šup do rybičky. Za čo sa ideš modliť....? Ideš prosiť, ďakovať, chváliť...?

Comments