Pôstne katechézy pre dospelých vychádzajú z liturgie pôstnych nedieľ v roku A. Postupne predstavujú Ježiša Krista ako človeka, Božieho Syna, zdroj živej vody, pravé svetlo, ktoré osvecuje každého človeka a vzkriesenie a život. Katechézy budú postupne pribúdať v priečinku, zatiaľ sú k dispozícii prvé dve pôstne nedele.

Pôstne katechézy