Kvitni tam, kde ťa Boh zasadil

Stretnutie náhradných rodín, aug. 2019

Pomôcky: Obrázky stromov (v súbore zámerne nie sú rozkvitnuté stromy, ani stromy s plodmi); obraz stromu; prúžky papiera; perá pre všetkých; na modlitbu banery, kvety, nálepky, sviece. Cieľová skupina: dospelí, náhradné rodiny; trvanie: 90 minút

Metodika: Metodika je dostupná v tomto súbore. Obsahuje aj námety na ďalšie aktivity.


Tam, kde…

„Kvitni tam, kde ťa Boh zasadil.“ Pri tých slovách myslím na Židov, ktorých po dvojročnom obliehaní Jeruzalema (587 pred Kr.) Nabuchodonozor (Nebukadnesar II.) presídlil do Babylonskej ríše. Babylončania vtedy zajali a presídlili štvrtinu obyvateľstva. Cielene sa pritom zameriavali na elity a hospodársky užitočných. Následne čo malo ruky a nohy emigrovalo do Egypta. A v krajine zostali len najchudobnejší a najbiednejší.

Myslím na Nemcov a Maďarov, ktorí boli vrámci repatriácie obyvateľstva vytrhnutí zo svojich koreňov a vysídlení zo svojich domovov na Slovensku. A na Rómov, ktorí ich na mnohých miestach vystriedali. Myslím na vaše deti, niektoré presadené aj viac krát vo veľmi krátkom čase.

No nejde ani tak o miesto vo fyzickom zmysle. Ide o vzťahy, hodnoty, kultúru… Ide o to, v čom sme zasadení a ako sme sa tam ocitli. To kde je dôležité, pretože z toho čerpáš to, čo potrebuješ pre život. Ako strom. On si nemôže len tak odísť na iné miesto. Celý život rastie na jednom jedinom mieste a z neho čerpá všetko, čo potrebuje pre život. Kde sme zasadení a zakorenení? Ktoré vzťahy a hodnoty sú tým tvojím miestom, ktoré ťa drží pri živote?

Jeremiášov list zajatcom

Dobre. Ale čo keď sa zelené údolie mení na vyprahnutú púšť? Čo keď sa pôda vyčerpá a už viac berie ako dáva? Čo keď sa ocitneme vytrhnutí a vykorenení? Jeremiáš píše práve takým ľuďom.

Toto je znenie listu, čo poslal prorok Jeremiáš (zvyškom) starcov v zajatí, kňazom, prorokom a všetkému ľudu - ktorých odviedol z Jeruzalema do Babylonu Nabuchodonozor, keď z Jeruzalema odišiel kráľ Jechoniáš a kráľovná, eunuchovia, júdske a jeruzalemské kniežatá, kováči a zámočníci -  prostredníctvom Elasa, syna Safanovho, a Gamariáša, syna Helkiášovho, ktorých júdsky kráľ Sedekiáš poslal do Babylonu k babylonskému kráľovi Nabuchodonozorovi: „Toto hovorí Pán zástupov, Boh Izraela, všetkým zajatcom, ktorých som poslal do zajatia z Jeruzalema do Babylonu: Stavajte domy a bývajte v nich, saďte záhrady a jedzte ich ovocie, berte si manželky a ploďte synov a dcéry; i pre svojich synov berte manželky a dcéry vydávajte, nech rodia synov a dcéry, aby ste sa tam rozmnožili a neumenšili. Usilujte sa o blaho mesta, kde som vás poslal do zajatia, a modlite sa zaň k Pánovi, pretože v jeho blahu je i vaše blaho. Lebo toto hovorí Pán zástupov, Boh Izraela: Nech vás nezavedú vaši proroci, ktorí sú medzi vami, ani veštci; ani nepočúvajte svoje sny, ktoré sa vám prisnijú, pretože vám falošne prorokujú v mojom mene; neposlal som ich, hovorí Pán.  (Jer 29,1-9)

Slová, ktoré sme práve počuli, sú určené ľuďom, ktorí prišli o všetko. Boli porazení v beznádejnej vojne, ktorú ich krajina viedla s najväčšou mocnosťou v regióne. Ich majetok zhabali Babylončania. Ich domy a vinice buď zbúrali, alebo zabrali, alebo ich nechali spustnúť. Hnali ich ako stáda a po týždňoch putovania, ktoré mnohí neprežili, im vyčlenili miesto niekde v opačnom kúte vtedy známeho sveta.

Čo radí Jeremiáš týmto vykoreneným ľuďom? 

Stavajte domy a bývajte v nich. Saďte záhrady a jedzte ich ovocie. Berte si manželky a ploďte synov a dcéry. I pre svojich synov berte manželky a dcéry vydávajte, nech rodia synov a dcéry, aby ste sa tam rozmnožili a neumenšili. Usilujte sa o blaho mesta, kde som vás poslal do zajatia, a modlite sa zaň k Pánovi, pretože v jeho blahu je i vaše blaho.

Jeremiáš im radí, aby hľadali a budovali pevné body, aby sa ukotvili. Keď si postavíš dom a usadíš sa v ňom, začne ti viac záležať aj na jeho okolí. Pripravuje ich na to, že to potrvá dlho. Predsa len medzi zasadením stromu a prvým ovocím uplynie veľa času. Povzbudzuje ich, aby žili tam, kde sa ocitli.

A tiež ich chráni pred vzburou. Práve vzbura je príčinou, prečo to všetko dopadlo tak ako to dopadlo a Babylončania sa uchýlili ku krajným riešeniam. Upozorňuje ich, aby nepodľahli vzbúreneckej propagande, ani svojim emóciám:

Lebo toto hovorí Pán zástupov, Boh Izraela: Nech vás nezavedú vaši proroci, ktorí sú medzi vami, ani veštci; ani nepočúvajte svoje sny, ktoré sa vám prisnijú, pretože vám falošne prorokujú v mojom mene; neposlal som ich, hovorí Pán.  (Jer 29,8-9)

Je to stará duchovná zásada: Keď si v kríze, susedov trávnik vždy vyzerá lepšie a je zelenší než tvoj. V kríze stav na stabilitu. Aj sucho je zvyčajne len prechodný stav, ktorý skôr či neskôr pominie. Ak sa pokúsiš vytrhúť aj s koreňmi a presadiť sa inde, uschneš. Ak vytrváš, raz príde dážď.

Pozri sa na to, čo si vlepil ku koreňom stromu, na vzťahy a hodnoty, ktoré sú tvojím miestom rastu. Príde čas, keď ten človek bude brať strašne veľa a nedá ti skoro nič. Prídu obdobia, keď sa hodnoty, ktoré ťa držia, stanú kameňmi, ktoré drásajú. Neuteč. Okrem neba neexistuje miesto, kde by to bolo bezproblémové a ideálne. Zostaň kde si.

Dnes je ľahké presťahovať sa, vymeniť miesto, prácu, ľudí, vzťahy, aj manželov a manželky… To, že žijeme v slobode, sme samostatní a sebestační, je samozrejme skvelé, je to prínos, buduje nás to a má to nesporne veľa výhod. Ale to že  máme možnosť ujsť a začať odznova prináša so sebou pokušenie ujsť pri už prvých, druhých alebo tridsiatich ťažkostiach. A kto stále len začína riskuje, že nikdy nič nedokončí.

Potrebuješ Jeremiáša

Iste, občas zmeníš prácu, vstúpiš do nových vzťahov, prehodnotíš niektoré postoje. A kríza alebo ťažkosti môžu byť impulzom a hnacou silou. Niekedy nie je iná možnosť. Ale takých situácií je v skutočnosti oveľa menej, než sa nám zdá. A len zriedka sme schopní rozlíšiť ich sami. Vtedy príde vhod nejaký ten Jeremiáš, ktorý ti to pomôže rozlíšiť. Ale možno ti vtedy povie: „Neblbni a vydrž! Toto nepotrvá večne.“ Vlastne ten starozákonný Jeremiáš použil iné slová: 

„Takto hovorí Pán: Až sa sedemdesiat rokov pre Babylon bude chýliť ku koncu, navštívim vás a splním na vás svoje prisľúbenie, že vás privediem späť na toto miesto“ (Jer 29,10).

Lenže Jeremiáš nie je len tak hocikto. Nedávno mi volala jedna známa. Keď zle, zvykne ísť priamo na koreň veci, takže preskočila všetky tie dôležité zdvorilosti a po „Ahoj, máš chvíľku?“ nasledovalo vecné: „Som nasr… a chcem, aby si mi povedal, čo mám robiť!“ Nasledoval stručný ale dosť farbistý popis toho, ako jej muž hlúpne a robí všetko naopak sveta. Zakončila to tým, že sestra a dve kamarátky, s ktorými si bola v ten deň sadnúť, jej zhodne odporučili, aby sa okamžite rozviedla. Že je sestra rozvedená, to som vedel. A na kamarátky som sa spýtal jen pre istotu, kvôli metodologickej presnosti… Čo iné by jej mohli poradiť? Nie, neporadil som jej ani jedno, ani druhé. Nebolo treba. Iba sme spolu hovorili o tom, prečo ho ľúbi. A prečo on ľúbi ju.

Jeremiáš vôbec nemusí byť človek, s ktorým tráviš veľa času a chodíš s ním na kávu. Náš Jeremiáš bol prorok, ktorým všetci pohŕdali. Vo väzení alebo na pranieri strávil viac času, než na slobode. Celé roky varoval kráľa a šľachtu pred vzburou. Keď Babylončania nakoniec pritiahli a obliehali Jeruzalem, vyzýval vodcov národa, aby so cťou prijali porážku. Väčšinu z tých dvoch rokov strávil vo väzení, nakoniec ho hodili do prázdnej cisterny na dažďovú vodu, aby sam, po kolená v bahne, zahynul od hladu a smädu. Ale prežil. Nešiel do zajatia. Kým sa dalo, zostal v ruinách Jeruzalema, aby chránil zvyšky národa. Ten list je určený tým, ktorí ním celé roky pohŕdali, vysmievali sa mu, ponižovali ho a väznili. Teraz by im mohol napísať niečo vo význame: „Ja som vám to hovoril! Tak vám treba.“ Ale neurobil to.

Tvojim Jeremiášom je človek, ktorý ti vie povedať aj kritické slová. A ak to robí, tak preto, že mu na tebe záleží. Človek, ktorý ťa prijíma takého, aký si. Aj keď občas utŕži nejaký ten kopanec.

Vyhliadni si svojho Jeremiáša, ktorý ťa podrží na mieste, kde ťa Boh zasadil.

Buď Jeremiášom. Ľudia ťa potrebujú, aby mohli vytrvať a kvitnúť na mieste, kde ich Boh zasadil. A pamätaj, že byť Jeremiášom, to je pár kritických slov v správny čas na správnom mieste. A tiež trpezlivo znášané nepochopenie. Buď Jeremiášom.

Kde ťa Boh zasadil...

Lenže ten príbeh má i svoju nadprirodzenú rovinu. Z prirodzene je to vyhnanstvo dôsledkom naivnej politiky a prehnaných osobných ambícií vodcov, ktorí povýšili svoje výhody pred dobrom zverených ľudí. Ale Jeremiáš odkrýva Boží vstup do toho všetkého. Boh nezabránil národu v konaní zla. Varoval ich, vyzýval. Ale oni boli múdrejší. No keď sa to už stalo, neopúšťa ich a premieňa čas zajatia na čas obnovy. Neváha to celé vziať na seba a hovoriť: „Ja som vás poslal do vyhnanstva a ja vás zase privediem späť…“ 

Keď máš dojem, že žiješ v púšti, pýtaj sa, kto ťa tam zasadil. Pre nás kresťanov sú niektoré životné situácie tak posvätné, že ich nespochybňujeme. Aj keď práve susedov trávnik vyzerá lepšie.

A keď práve nedokážeš veriť ľuďom, ver Bohu. Ver Bohu a kvitni tam, kde ťa zasadil. Totiž práve tam, kde ťa zasadil, je tvoje blaho.

„Toto hovorí Pán zástupov, Boh Izraela, všetkým zajatcom, ktorých som poslal do zajatia z Jeruzalema do Babylonu: Stavajte domy a bývajte v nich, saďte záhrady a jedzte ich ovocie, berte si manželky a ploďte synov a dcéry; i pre svojich synov berte manželky a dcéry vydávajte, nech rodia synov a dcéry, aby ste sa tam rozmnožili a neumenšili. Usilujte sa o blaho mesta, kde som vás poslal do zajatia, a modlite sa zaň k Pánovi, pretože v jeho blahu je i vaše blaho.“

Modlitba

Na záverečnú modlitbu možno využiť banery Kvitni tam...