Články‎ > ‎

DOS: Farnosť, to sú ľudia...

uverejnené 20. 1. 2017, 6:45 používateľom Jozef Možiešik   [ aktualizované 20. 1. 2017, 6:54 ]

Podklady ku katechézam na tému farnosť, založeným na vízii farnosti ako spoločenstva putujúceho Božieho ľudu (spoločenstvo), ktorý spolu slávi (liturgia), je nositeľom prorockého poslania (svedectvo) a povolania k službe (diakonia). Prezentácie boli použité na formačných stretnutiach Farskej pastoračnej rady, článok poslúžil ako východisko.

Farská pastoračná rada

Náhľad prezentácie...