Kategória DET: Pôstna aktivita pre deti

Detský pôst

Nielen z chleba žije človek, ale z každého slova, ktoré vychádza z Božích úst" (Mt 4,4), pripomenul nám Ježiš na Prvú pôstnu nedeľu.

Na tohotoročný pôst sme pre deti z farnosti pripravili dve aktivitky. Prvá z nich je zameraná na čítanie a počúvanie Božieho slova. Ako na to? 

  • V kostole je stolík s papierovými chlebíkmi. Deti si zoberú po jednom pre rodinu.
  • Počas týždňa si rodina nájde čas na spoločné čítanie Svätého písma. Vyberú si pekný biblický príbeh, prečítajú ho, porozprávajú sa o ňom s deťmi...
  • Deti nakreslia na papierový bochník prečítaný príbeh alebo svoju rodinu pri čítaní Písma.
  • Podpísaný obrázok prinesú späť do kostola a pripnú na nástenku. Všetkých nás povzbudí keď uvidia, že aj táto rodina žije zo slov, ktoré vychádzajú z Božích úst...

Božím slovom sa živíme aj pri liturgii. A s tým súvisí naša druhá aktivitka. Vpredu pri oltári jee presklený kríž a pri ňom košíky s farebnými guľôčkami. Po svätej omši alebo krížovej ceste každé dieťa vloží jednu do kríža. Uvidíme koľko potrvá, kým ho vyplníme celý...